Hướng dẫn quyết toán thuế – Công ty Tư Vấn Long Phan

Tổng quan bài viết

Quyết toán thuế là việc kiểm tra toàn bộ tính hợp lệ của số liệu trong các khoản thuế của cá nhân, tổ chức. Để thực hiện được quyết toán thuế đúng quy định và đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp đòi hỏi người thực hiện phải am hiểu pháp luật về thuế và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy việc lựa chọn dịch vụ quyết toán thuế uy tín tại Long Phan là lựa chọn hiệu quả để giải quyết khó khăn trên.

Dịch vụ tư vấn quyết toán thuếDịch vụ tư vấn quyết toán thuế

Tầm quan trọng của quyết toán thuế

Quyết toán thuế là giai đoạn quan trọng và rất cần thiết đối với doanh nghiệp. Đây là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp. Khi thực hiện quyết toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu sau:

 • Xác định được hiệu quả kinh doanh thông qua các báo cáo về kế toán doanh nghiệp, kết quả kinh doanh; sự lưu chuyển tiền tệ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Báo cáo quyết toán thuế cuối năm sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện được báo cáo tài chính chính xác nộp kịp thời cho cơ quan thuế;
 • Quyết toán thuế đúng quy định giúp người chịu thuế có thể tránh bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế;
 • Thông qua hoạt động quyết toán thuế doanh nghiệp sẽ đánh giá được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và nắm bắt, điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp trong tương lai;
 • Quyết toán thuế giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính về thuế đối với nhà nước

Dịch vụ tư vấn về quyết toán thuế

Rà soát và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ

Để thực hiện quyết toán thuế cần phải thông qua các báo cáo về kế toán, tài chính cũng như các giấy tờ hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc quan trọng nhất khi quyết toán thuế là rà soát và hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thuế. Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế sẽ thực hiện chính xác việc rà soát và hoàn thiện hồ sơ thuế thông qua:

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện các loại hóa đơn;
 • Soát xét thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn, tình hình sử dụng hóa đơn, các nội dung trong hóa đơn và thời điểm xuất hóa đơn đối chiếu với biên bản bàn giao;
 • Kiểm tra sự phù hợp của chứng từ kế toán doanh nghiệp;
 • Rà soát các tờ khai thuế của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra chi tiết và xử lý kịp thời các trường hợp mất hóa đơn, chứng từ;
 • Điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ còn sai sót chưa phù hợp với quy định về thuế;
 • Tư vấn và xử lý các tồn đọng trong hoạt động khai báo và quyết toán thuế;

Đánh giá các rủi ro có thể phát sinh

Quyết toán thuế hoạt động phức tạp nên khi thực hiện quyết toán thuế có thể phát sinh các rủi ro sau:

 • Rà soát không chính xác các hóa đơn, chứng từ;
 • Thiếu các hóa đơn về chi phí dẫn đến tình trạng tăng lợi lợi nhuận cho doanh nghiệp tương ứng với tăng số tiền thuế phải nộp;
 • Không cân đối được doanh thu và chi phí trong hoạt động kinh doanh;
 • Các rủi ro khác có thể phát sinh đối với từng trường hợp cụ thể.

Song song với việc cung cấp dịch vụ tư vấn hướng giải quyết các vấn đề khó khăn hiện tại thì việc tư vấn còn phải đảm bảo đánh gái được các rủi ro trong tương lai đối với vấn đề cần giải quyết.

Tư vấn tối ưu lợi nhuận của doanh nghiệp

Một trong những phương thức nhằm giúp tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp là việc đảm bảo tối ưu thuế đúng quy định khi quyết toán thuế. Tối ưu thuế được hiểu là vận dụng các quy định pháp luật kết hợp với chiến lược dài hạn của doanh nghiệp về thuế để giảm chi phí thuế đúng quy định pháp luật. Việc tối ưu thuế nhằm hướng đến giúp các doanh nghiệp có thể giảm khoản chi phí, tăng khoản lợi nhuận và phát triển bền vững.

Dịch vụ tư vấn tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu lợi nhuận bằng các hoạt động sau:

 • Tư vấn và giải thích rõ ràng các quy định về thuế cho doanh nghiệp;
 • Kiểm soát chi phí thuế của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật;
 • Xây dựng hệ thống và quy trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp;
 • Lên chiến lược giảm chi phí thuế dài hạn cho doanh nghiệp vừa đảm bảo giảm chi phí thuế vừa hợp pháp;
 • Tận dụng các chính sách ưu đãi về thuế để lập kế hoạch chi tiết về thuế áp dụng vào quá trình vận hành của doanh nghiệp.

Tư vấn các vấn đề khác

Ngoài các loại tư vấn cụ thể trên đối với hoạt động quyết toán thuế thì dịch vụ quyết toán thuế còn tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Tư vấn một số vấn đề cụ thể khác như: Giải trình và đàm phán trong kỳ kiểm tra của cơ quan thuế; Lập dự phòng ngân sách kỳ quyết toán và nhiều vấn đề liên quan khác.

Tại sao nên lựa chọn Long Phan làm đơn vị tư vấn quyết toán thuế

Dịch vụ quyết tư vấn quyết toán thuế tại Long Phan sẽ mang đến cho khách hàng sự hiệu quả và hài lòng khi thực hiện quyết toán thuế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thuế, họ có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này. Các chuyên gia sẽ giải đáp và hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong hoạt động quyết toán thuế. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn quyết toán thuế tại Long Phan khách hàng sẽ nhận được những ưu thế sau:

 • Tiết kiệm chi phí và thời gian khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế;
 • Các số liệu kế toán luôn được đảm bảo rà soát chính xác;
 • Rà soát chính xác các hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế, sổ sách và các báo cáo tài chính của khách hàng;
 • Tiến hành hoàn thiện các sổ sách, báo cáo thuế đúng quy định;
 • Báo cáo thuế đảm bảo chính xác, hợp lý và khớp với số liệu kế toán và báo cáo thuế đã nộp;
 • Các chuyên gia sẽ giúp khách hàng phát hiện các rủi ro phát sinh đối với khách hàng khi quyết toán thuế vè đề xuất hướng giải quyết phù hợp.
 • Với đội ngũ chuyên gia am hiểu các quy định về thuế luôn tư vấn nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình quyết toán thuế sẽ đáp ứng yêu cầu khách hàng.
 • Đội ngũ chuyên gia sẽ cam kết chịu trách nhiệm đối với các tài liệu, báo cáo do chuyên gia thực hiện đối với khách hàng.

Long Phan luôn cung cấp dịch vụ tư vấn với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, thái độ tận tâm luôn hỗ trợ nếu khi khách hàng cần.

Tư vấn quyết toán thuế tại Long PhanTư vấn quyết toán thuế tại Long Phan

Quy trình cung cấp dịch vụ

Quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn quyết toán thuế được thực hiện qua các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Khi tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng, Long Phan sẽ xác định lĩnh vực và phạm vi cần tư vấn cũng như vấn đề khách hàng cần giải quyết đối với hoạt động quyết toán thuế.

 • Bước 2: Đánh giá và phân tích

Long Phan sẽ tiến hành đánh giá tình hình của doanh nghiệp thông qua thông tin khách hàng cung cấp. Phân tích các yêu cầu của khách hàng một cách chi tiết.

 • Bước 3: Lên kế hoạch quyết toán thuế

Tại bước này, Long Phan sẽ tiến hành lập kế hoạch quyết toán thuế với nội dung chi tiết bao gồm: các giai đoạn thực hiện và thời gian thực hiện tương ứng, các công việc cần thực hiện và các hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành quyết toán thuế. Chúng tôi sẽ lập kế hoạch chi tiết kèm theo bảng giải trình cụ thể đối với từng hạng mục trong kế hoạch. Đồng thời, chúng tôi sẽ đề xuất các rủi ro trong quá trình quyết toán thuế.

 • Bước 4: Triển khai kế hoạch quyết toán thuế

Sau khi được thông qua, đội ngũ tại Long Phan sẽ tiến hành thực hiện đúng với kế hoạch đã được lập ra và linh hoạt trong việc thực hiện trên thực tế. Hoạt động quyết toán sẽ được chúng tôi thực hiện cẩn trọng, chính xác vừa đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp vừa đúng quy định.

 • Bước 5: Đánh giá và theo dõi

Quyết toán thuế là hoạt động phức tạp và mang nhiều rủi ro, vì vậy chúng tôi sẽ luôn cập nhật tình hình công việc cũng như theo dõi sát từng giai đoạn để có thể kịp thời xử lý những tình huống đột xuất.

Sau khi hoàn thành việc quyết toán thuế nếu khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ thì chúng tôi cung sẽ sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong khả năng của mình.

Phí tư vấn quyết toán thuế

Phí tư vấn quyết toán thuế bao gồm hai loại phí chính: phí cố định và phí kết quả.

Phí cố định: Các chuyên gia tư vấn sẽ dựa vào mức độ phức tạp và phạm vi thực hiện quyết toán thuế, khối lượng công việc phải thực hiện mà khách hàng yêu cầu để xác định mức phí phù hợp. Mức phí này sẽ được ghi nhận cụ thể trong hợp đồng dịch vụ.

Phí kết quả: các bên khi thực hiện dịch vụ tư vấn quyết toán thuế có thể ký hợp đồng hứa thưởng khi bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nội dung của việc hứa thưởng bao gồm trường hợp phát sinh thưởng và mức thưởng cụ thể sẽ được ghi nhận trong hợp đồng.

Phí tư vấn quyết toán thuếPhí tư vấn quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian trong thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Đồng thời, dịch vụ này còn đảm bảo tính chính xác và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định lại chiến lược thuế. Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn về quyết toán thuế hãy liên hệ hotline: 090.673.5386 để được các chuyên gia Long Phan hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế – Công ty Tư Vấn Long Phan