Dịch vụ tư vấn Giải quyết tranh chấp về thuế

Tổng quan bài viết

Giải quyết tranh chấp về thuế là dạng giải quyết tranh chấp mang bản chất của tranh chấp hành chính giữa chủ thể nộp và chủ thể thu thuế. Đối với doanh nghiệp khi phát sinh tranh chấp về thuế thì việc áp dụng phương thức giải quyết phù hợp là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp. Do vậy để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thuế tại Long Phan, khách hàng vui lòng theo dõi bài viết dưới đây.

Giải quyết tranh chấp về thuếGiải quyết tranh chấp về thuế

Các loại tranh chấp về thuế thường gặp?

Tranh chấp thuế được hiểu là sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật về thuế. Đây là tình trạng pháp lý đặc biệt trong mối quan hệ giữa chủ thể nộp là cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ về thuế và chủ thể thu thuế là cơ quan quản lý thuế của Nhà nước. Đối tượng của tranh chấp thuế là quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế liên quan đến số tiền thuế, số tiền nộp phạt vi phạm về thuế.

Hiện nay việc phát sinh các tranh chấp về thuế ngày càng phổ biến và đa dạng quan hệ tranh chấp về thuế. Căn cứ vào quy trình thu và nộp thuế của các chủ thể có nghĩa vụ về thuế và đối tượng tranh chấp có thể xác định những loại tranh chấp thuế thường gặp như sau:

Thứ nhất, các tranh chấp về thủ tục

 • Tranh chấp thủ tục đăng ký thuế;
 • Tranh chấp thủ tục cấp mã số thuế;
 • Tranh chấp thủ tục mua, in hóa đơn, chứng từ;
 • Tranh chấp thủ tục quyết toán thuế;
 • Tranh chấp thủ tục miễn giảm thuế;
 • Tranh chấp thủ tục hoàn thuế.

Thứ hai, các tranh chấp về số tiền thu thuế

 • Tranh chấp về xác định số thuế;
 • Tranh chấp về ấn định thuế;
 • Tranh chấp về xác định miễn, giảm thuế;
 • Tranh chấp về số tiền hoàn thuế

Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn giải quyết tranh chấp về thuế

Tranh chấp thuế trong doanh nghiệp là tranh chấp mang tính đặc thù giữa chủ thể không mang quyền lực nhà nước là doanh nghiệp với chủ thể mang quyền lực nhà nước là các cơ quan thuế. Trong đó, doanh nghiệp là chủ thể có quyền lợi bị xâm phạm bởi hành vi, quyết định của cơ quan thuế. Do đó, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp không bị xâm phạm thì việc tư vấn đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, chính xác và hiệu quả là rất quan trọng.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thuế là hình thức hiệu quả giúp doanh nghiệp đề ra hướng xử lý tranh chấp hiệu quả nhất và mang lại những lợi ích nhất định cho doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi giải quyết tranh chấp;
 • Giúp doanh nghiệp xác định được loại tranh chấp thuế để xác định được quy định cần áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Giúp doanh nghiệp hiểu được những ưu và nhược điểm của từng các phương thức giải quyết tranh chấp về thuế;
 • Giúp doanh xác định và đưa ra phương án giải quyết hiệu quả và tốt nhất cho doanh nghiệp;
 • Giúp doanh nghiệp lường trước được các rủi ro trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Các chuyên gia tư vấn có kiến thức và am hiểu sâu rộng và kinh nghiệm về thuế cũng như bản chất pháp lý của các tranh chấp về thuế, từ đó có thể hỗ trợ tối đa giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng tranh chấp và đảm bảo được lợi ích của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp thuế

Đánh giá, phân tích tranh chấp

Khi tiếp nhận vụ việc tranh chấp về thuế, Long Phan sẽ tiến hành đánh giá tính chất pháp lý và phân tích các mối quan hệ trong tranh chấp. Đánh giá tính chất pháp lý của tranh chấp về thuế trong doanh nghiệp là việc xác định chủ thể, đối tượng trong quan hệ tranh chấp và loại tranh chấp nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong mối quan hệ này. Ngoài ra, việc đánh giá tính chất tranh chấp còn là bước quan trọng để xác định luật áp dụng khi giải quyết tranh chấp.

 • Đánh giá nguyên nhân, đặc điểm và mức độ tranh chấp thuế;
 • Phân tích hành vi vi phạm và mức độ vi phạm pháp luật về thuế dẫn đến tranh chấp để đưa ra phương thức giải quyết hiệu quả;
 • Phân tích và xác định số lượng tranh chấp và loại tranh chấp nhằm đưa ra các tranh chấp cần ưu tiên giải quyết;
 • Phân tích những sai phạm trong hành vi, quyết định của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp;
 • Phân tích những vi phạm của các bên trong tranh chấp một cách khách quan và toàn diện;
 • Xác định mức độ thiệt hại của doanh nghiệp phát sinh từ tranh chấp.

Phân tích tranh chấp về thuếPhân tích tranh chấp về thuế

Tư vấn rủi ro, quyền lợi của khách hàng

Khi giải quyết các tranh chấp nói chung, đặc biệt là các tranh chấp về thuế thì vấn đề rủi ro trong việc giải quyết tranh chấp là không thể tránh khỏi. Hiểu được vấn đề này Long Phan luôn hướng đến xác định các rủi ro trước, trong và sau khi giải quyết tranh chấp thuế. Song song với việc xác định rủi ro thì điều cốt lõi hơn hết được chúng tôi đảm bảo là bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Tùy theo loại tranh chấp thuế và đối tượng tranh chấp mà có thể phát sinh các rủi ro nhất định trong từng trường hợp tranh chấp cụ thể.

 • Đánh giá chi tiết toàn diện các rủi ro của doanh nghiệp khi tiến hành giải quyết tranh chấp theo từng hình thức cụ thể;
 • Tư vấn phương án để phòng tránh rủi ro trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn hậu quả có thể xảy ra khi giải quyết tranh chấp và đưa ra cách thức giảm thiểu rủi ro;
 • Đánh giá toàn diện quyền lợi của doanh nghiệp đối với việc giải quyết tranh chấp và sau khi tranh chấp được giải quyết.

Đề xuất giải pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp thuế

Yêu cầu luôn được doanh nghiệp hướng đến khi xảy ra tranh chấp là việc có thể giải quyết các tranh chấp này một cách nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp. Tránh tình trạng giải quyết tranh chấp kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Quan trọng hơn hết là kết quả giải quyết tranh chấp thuế đối với doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng nó không chỉ tác động trực tiếp đến lợi ích mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Để đáp ứng các yêu cầu trên thì việc đề xuất giải pháp pháp lý phù hợp để giải quyết các tranh chấp thuế tại doanh nghiệp sẽ được ưu tiên thực hiện. Theo quy định hiện nay, chủ thể trong quan hệ tranh chấp thuế có quyền lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua khiếu nại và khởi kiện hành chính.

Dựa vào tình hình thực tế của tranh chấp thuế, Long Phan sẽ tiến hành đề xuất các giải pháp pháp lý cho khách hàng thông qua các công việc cụ thể như sau:

 • Phân tích và so sánh tính khả thi của việc áp dụng từng phương thức giải quyết lên tranh chấp thực tế từ đó lựa chọn phương án hiệu quả nhất.
 • Lên phương án đề xuất phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Phân tích phương án và giải thích cho khách hàng quy trình tiến hành giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Lên phương án về các chi phí cần chuẩn bị khi thực hiện giải quyết tranh chấp để khách hàng có thể chuẩn bị phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp nhanh chóng;
 • Tư vấn cho khách hàng những chi tiết quan trọng trong tranh chấp có thể sử dụng để bảo vệ quyền lợi của họ.

Hỗ trợ quá trình giải quyết

Trong quá trình giải quyết tranh chấp về thuế cho doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi luôn theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết tranh chấp trong từng giai đoạn để có thể phát hiện kịp thời các khó khăn mà khách hàng gặp phải. Từ đó, nhánh chóng phân tích và đưa ra hướng giải quyết phù hợp hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết tranh chấp có thể tránh khỏi những sai phạm hoặc thiếu sót trong quy trình giải quyết tại cơ quan nhà nước. Vì vậy, việc luôn theo dõi sẽ giúp chúng tôi có thể kịp thời phát hiện sai phạm và đề xuất với khách hàng hướng xử lý kịp thời đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Mọi khó khăn trở ngại khách hàng gặp phải trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ được chúng tôi ghi nhận và đề xuất hướng giải quyết kịp thời.

Hỗ trợ sau khi giải quyết

Sau khi tranh chấp thuế tại doanh nghiệp đã được giải quyết, Long Phan sẽ đề ra những vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp hoạt động phải thực hiện các thủ tục và nghĩa vụ liên quan đến các loại thuế. Nhằm giúp doanh nghiệp có thể hạn chế phát sinh các tranh chấp về thuế khi hoạt động.  Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý được chúng tôi hỗ trợ như sau:

 • Đánh giá hiệu quả của các phương pháp đã được áp dụng để giải quyết tranh chấp thuế;
 • Tư vấn về các loại thuế khi thành lập doanh nghiệp phải thực hiện;
 • Tư vấn cách thức thực hiện , báo cáo, khai báo thuế định kỳ;
 • Tư vấn về quyết toán thuế;
 • Tư vấn về các thủ tục đăng ký mã số thuế;
 • Tư vấn về cách xác định thời gian, hình thức nộp thuế;
 • Tư vấn về cách thức xử phạt khi vi phạm quy định về thuế.

Quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thuế

Long Phan cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thuế theo quy trình sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin về tranh chấp

Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu tư vấn từ khách và ghi nhận chi tiết những nội dung và tài liệu khách hàng cung cấp phục vụ cho việc tư vấn được thực hiện tốt nhất. Các thông tin và yêu cầu của khách hàng sẽ là căn cứ để chúng tôi tiến hành đánh giá và đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất cho khách hàng.

 • Bước 2: Phân tích và đánh giá

Sau khi tiếp nhận sơ bộ nội dung tranh chấp về thuế, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá khách quan toàn diện các nội dung trong tranh chấp về chủ thể, đối tượng, quan hệ tranh chấp. Từ đó phân tích trên mọi khía cạnh pháp lý các vấn đề trong tranh chấp để làm căn cứ đề xuất phương án giải quyết tốt nhất cho hiện tại và trong quá trình giải quyết tranh chấp

 • Bước 3: Xây dựng phương án giải quyết tranh chấp chi tiết

Thông quá kết quả của các bước trên, chuyên gia tư vấn sẽ xác định thực trạng tranh chấp và hướng xử lý vừa đảm bảo đúng quy định và vừa bảo vệ được tốt nhất quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Phương án sẽ đảm bảo việc thực hiện giải quyết tranh chấp hạn chế thấp nhất các rủi ro pháp lý và rủi ro thực tế.

 • Bước 4: Triển khai phương án và đề xuất với khách hàng phương án giải quyết tranh chấp phù hợp

Sau khi phương án được khách hàng chấp thuận, chúng tôi hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ khách hàng tiến hành các quy trình được đề ra trong phương án. Trong quá trình thực hiện phương án nếu khách hàng có khó khăn, chúng tôi sẽ luôn theo dõi và hỗ trợ khách hàng kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh.

 • Bước 5: Đánh giá và theo dõi quy trình giải quyết tranh chấp thuế

Trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, chúng tôi sẽ luôn theo dõi và đánh giá khả năng giải quyết tranh chấp trong từng giai đoạn. Cập nhật các đánh giá về tình hình giải quyết tranh chấp và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thuếDịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về thuế

Cách thức liên hệ

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn giải quyết tranh chấp thì có thể liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

 • Hotline: 090.673.5386
 • Email: info@longphanpmt.com
 • Facebook: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan
 • Zalo: 090.673.5386
 • Trụ sở chính: Lô thương mại TM7, Chung cư Lavita Garden, số 17 đường số 3, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

Hiện nay các tranh chấp thuế giữa cá nhân, doanh nghiệp với các cơ quan thuế ngày càng phổ biến. Để giải quyết các tranh chấp này phải thông qua các quy trình thủ tục phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cá nhân, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế. Vì vậy, việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp là rất quan trọng. Nếu khách hàng cần tư vấn liên quan đến giải quyết tranh chấp về thuế, hãy liên hệ hotline 090.673.5386.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Giải quyết tranh chấp về thuế

Dịch vụ tư vấn Giải quyết tranh chấp về thuế