Dịch vụ tư vấn khai thuế ban đầu – Trọn gói tại Long Phan

Tổng quan bài viết

Dịch vụ tư vấn khai thuế ban đầu là dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thủ tục khai thuế ban đầu của doanh nghiệp mới được thành lập. Qua sự hỗ trợ của chuyên gia, quá trình khai thuế ban đầu sẽ được diễn ra một cách đơn giản, hiệu quả. Dưới đây là chi tiết về dịch vụ tư vấn khai thuế ban đầu của Long Phan, mời quý khách tham khảo.

Dịch vụ chuyên gia tư vấn khai thuế ban đầuDịch vụ chuyên gia tư vấn khai thuế ban đầu

Khai báo thuế ban đầu là gì?

Khai báo thuế ban đầu là một bước quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp mới thành lập đều cần thực hiện ngay sau khi nhận được Giấy phép kinh doanh. Việc này yêu cầu sự chính xác và tuân thủ đúng các quy định pháp luật về báo cáo thuế.

Để đảm bảo quy trình này diễn ra một cách chính xác, các công ty chuyên về kiểm toán, kế toán, và thuế cung cấp dịch vụ kê khai thuế ban đầu. Điều quan trọng là hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến báo cáo thuế. Điều này bao gồm việc nắm vững các loại tờ khai thuế mà doanh nghiệp cần nộp, thời hạn nộp tờ khai thuế, và thời điểm thanh toán tiền thuế khi có phát sinh.

Rủi ro khi không thực hiện khai thuế ban đầu

Khai báo thuế ban đầu là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp mới thành lập. Do đó, nếu không thực hiện việc khai báo thuế ban đầu theo đúng quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như sau:

Tùy vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, mức phạt đối với hành vi trên sẽ là phạt cảnh cáo nếu nộp hồ sơ quá hạn 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ; sẽ là phạt tiền đến 90.00.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn thủ tục khai thuế ban đầu

Việc được chuyên gia tư vấn về thủ tục khai thuế ban đầu sẽ mang lại cho doanh nghiệp mới thành lập những lợi ích như sau:

 • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật thuế, giảm nguy cơ phạt và kiện toàn thuế.
 • Hỗ trợ đánh giá và tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc áp dụng các khoản giảm trừ và chi phí hợp lý.
 • Tư vấn giúp doanh nghiệp định danh và giảm thiểu rủi ro thuế, ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng xảy ra.
 • Hướng dẫn soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ khai thuế đầy đủ, giảm thiểu nguy cơ kiện toàn và hỗ trợ trong quá trình kiểm toán.
 • Tư vấn về chiến lược thuế để đảm bảo rằng doanh nghiệp không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình và thủ tục nộp thuế định kỳ để đảm bảo sự chính xác và đúng hạn.
 • Tư vấn về cách tối ưu hóa nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp và hiệu quả.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp đối mặt với các vấn đề thuế liên quan đến các giao dịch đặc biệt hay phức tạp.
 • Tư vấn xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược thuế tương lai dựa trên kế hoạch phát triển kinh doanh.
 • Tư vấn giúp doanh nghiệp đảm bảo độ chính xác và kịp thời trong quá trình khai thuế, tránh các sai sót có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí pháp lý liên quan đến các vấn đề thuế, bảo vệ lợi ích của họ.
 • Cung cấp thông tin và tư vấn về các thay đổi chính sách thuế mới, giúp doanh nghiệp thích nghi kịp thời.

Tư vấn thủ tục khai thuế ban đầu là bước quan trọng giúp doanh nghiệp bắt đầu hành trình tài chính của mình một cách mạnh mẽ và thông minh.

Tại sao cần được chuyên gia khai báo thuế ban đầuTại sao cần được chuyên gia khai báo thuế ban đầu

Tư vấn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Tổng hợp các vấn đề cần thực hiện trước khi khai báo thuế ban đầu

 • Tư vấn các vấn đề về việc treo bảng hiệu tại trụ sở công ty.
 • Tư vấn việc mua chữ ký số cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn mở tài khoản ngân hàng công ty và nộp tiền vào tài khoản.
 • Kiểm tra và đánh giá toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.
 • Nắm bắt đặc điểm đặc trưng của ngành nghề và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để xác định các yêu cầu thuế cụ thể.
 • Xác định loại hình thuế cần khai báo dựa trên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, và các loại thuế khác.
 • Phát triển chiến lược thuế toàn diện để tối ưu hóa lợi ích thuế và giảm thiểu mức thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn về quản lý thanh khoản để đảm bảo doanh nghiệp có đủ tài chính để nộp các khoản thuế định kỳ.

Tư vấn trình tự, thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

 • Tư vấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục khai thuế ban đầu;
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện khai báo thuế ban đầu;
 • Tư vấn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thời gian giải quyết hồ sơ khai thuế ban đầu;
 • Tư vấn cách đảm bảo hồ sơ sẽ giải quyết đúng thời gian được quy định;
 • Tư vấn các phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp với cơ quan thuế;
 • Tư vấn, giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

Tư vấn thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệpTư vấn thủ tục khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

Hỗ trợ các vấn đề cần thực hiện sau khi khai thuế

 • Theo dõi và cập nhật thông báo từ cơ quan thuế về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách và luật thuế.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị và đối mặt với quá trình kiện toàn thuế từ cơ quan thuế.
 • Cung cấp tư vấn pháp lý và hỗ trợ giải quyết mọi tranh chấp và vi phạm thuế.
 • Tư vấn về cách tối ưu hóa chi phí thuế và giảm thiểu nghĩa vụ thuế một cách hợp lý.
 • Hỗ trợ đối mặt với các vấn đề thuế đặc biệt liên quan đến các giao dịch phức tạp.
 • Tư vấn cách giải quyết, làm việc với cơ quan thuế để giảm nhẹ hậu quả của các vi phạm hay tranh chấp thuế.
 • Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình kiểm toán thuế để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ.
 • Báo cáo kết quả thuế và tư vấn cho quyết định kế toán và tài chính của doanh nghiệp.
 • Theo dõi các ngày hạn chót và nhắc nhở doanh nghiệp về việc nộp thuế định kỳ.
 • Đánh giá hiệu suất thuế và đề xuất các cải tiến trong chiến lược thuế nếu cần thiết.
 • Hỗ trợ tư pháp và pháp lý đối với mọi vấn đề pháp lý có thể phát sinh.
 • Tư vấn về chiến lược thuế cho tương lai, dựa trên thị trường và môi trường kinh doanh.

Tư vấn các vấn đề liên quan khác

 • Xây dựng và đánh giá chiến lược thuế để tối ưu hóa lợi ích thuế dài hạn cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về quản lý thanh khoản tài chính, giúp doanh nghiệp duy trì khả năng thanh toán nộp thuế định kỳ một cách hiệu quả.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro thuế và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến thuế.
 • Cung cấp đánh giá về hiệu suất tài chính để định rõ cơ hội cải thiện và tối ưu hóa lợi ích thuế thông qua các điều chỉnh trong quản lý tài chính.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định thuế quốc tế, bao gồm cả các thỏa thuận chống lạm dụng thuế (BEPS).
 • Cung cấp hỗ trợ pháp lý và đại diện cho doanh nghiệp trong các cuộc đàm phán với cơ quan thuế, đặc biệt trong các trường hợp tranh chấp thuế phức tạp.
 • Tạo ra chiến lược tài chính toàn diện bao gồm quản lý nợ, đầu tư, và lập kế hoạch tài chính dài hạn để hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp mới trong giai đoạn khai trương, giúp họ hiểu rõ về trách nhiệm thuế từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 • Tư vấn về các chiến lược tài chính tổng thể để doanh nghiệp có thể đối mặt với những thách thức tài chính và thuế đa dạng.

Quy trình cung cấp dịch vụ

Tại Long Phan, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục khai thuế ban đầu chuyên nghiệp và tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng. Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Trước tiên, Long Phan tiến hành tiếp nhận yêu cầu tư vấn đầu tư từ khách hàng. Chúng tôi lắng nghe để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu của khách hàng nhằm đảm bảo có thể cung cấp giải pháp tốt nhất.

 • Bước 2: Phân tích và đánh giá

Tiến hành phân tích và đánh giá chi tiết về tình hình của khách hàng. Đội ngũ nhân sự của Long Phan sử dụng các phương pháp phân tích để đưa ra những thông tin và đánh giá chính xác về tình hình hiện tại và tiềm năng tương lai.

 • Bước 3: Đưa ra giải pháp và đề xuất

Chuyên gia tư vấn của Long Phan tiến hành trình bày và đề xuất giải pháp cụ thể. Quá trình này nhằm làm rõ mục tiêu, lợi ích và rủi ro của từng giải pháp. Từ đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ và có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

 • Bước 4: Thực hiện và theo dõi

Khi khách hàng chấp thuận giải pháp, Long Phan triển khai thực hiện kế hoạch và theo dõi quá trình  giải quyết hồ sơ. Trong quá trình này, các báo cáo định kỳ về tình hình và đưa ra các điều chỉnh cần thiết sẽ luôn được phân bổ hợp lý.

Như vậy, khi doanh nghiệp mới được thành lập, việc được chuyên gia tư vấn về thủ tục khai thuế ban đầu là điều vô cùng cần thiết. Việc tư vấn, hỗ trợ của chuyên gia sẽ giúp thủ tục khai thuế ban đầu được thực hiện một cách dễ dàng, hiệu quả. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần được chuyên gia tư vấn, hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ với Long Phan qua hotline: 0906.735.386 để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Dịch vụ chuyên gia tư vấn khai thuế ban đầu

Dịch vụ tư vấn khai thuế ban đầu – Trọn gói tại Long Phan