Hình thức và quy trình xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Tổng quan bài viết

Hình thức và quy trình xử lý kỷ luật lao động đóng vai trò quan trọng trong sự vận hành của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo việc duy trì trật tự, sự công bằng và minh bạch trong môi trường lao động. Việc thiết lập và tuân thủ các quy trình kỷ luật đúng đắn giúp tăng cường hiệu suất lao động. Trong bài viết dưới đây, Long Phan sẽ cung cấp những thông tin về vấn đề này.

Xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệpCó bao nhiêu hình thức và quy tình xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Kỷ luật lao động là gì

Kỷ luật lao động là quy định mang tính ràng buộc trong môi trường lao động. Đây là cơ sở đảm bảo hiệu suất công việc, trật tự tại nơi làm việc. Người lao động vi phạm kỷ luật lao động, nội quy lao động tùy tính chất, mức độ sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động khác nhau.

Căn cứ nội dung tại điều 117 Bộ luật Lao động 2019.

Các hình thức và quy trình xử lý kỷ luật lao động

Hình thức xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Căn cứ nội dung tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019, có 4 hình thức kỷ luật lao động:

 1. Khiển trách
 2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng.
 3. Cách chức: áp dụng đối với người lao động có chức vụ.
 4. Sa thải: đây là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất đối với người lao động. Các trường hợp người lao động bị áp dụng biên pháp sa thải, bao gồm:
 • Có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích.
 • Sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động.
 • Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.
 • Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
 • Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
 • Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Tham khảo thêm nội dung tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019.

Hình thức xử lý kỷ luật lao độngHình thức xử lý kỷ luật lao động

Quy trình xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Bước 1: Lập biên bản vi phạm

 • Biên bản được lập tại thời điểm người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 • Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra, người sử dụng lao động thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động trước khi lập biên bản.

Bước 2: Thông báo đến tổ chức đại diện, người đại diện của người lao động

Sau khi lập biên bản, người sử dụng lao động thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên. Hoặc thông báo đến người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

Bước 3: Thông báo thông tin về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo các thông tin về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp (quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019).

Thông báo phải bao gồm các nội dung sau:

 • Nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động;
 • Họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động;
 • Hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động.

Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động.

Trường hợp, một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp. Trường hợp, hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.

Bước 4: Họp xử lý kỷ luật lao động

 • Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo tại bước 3.
 • Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
 • Trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Lưu ý: Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp.

Bước 5: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự.

(Căn cứ Điều 70 Nghị định 145/2020 NĐ-CP )

Quy trinh ky luat nguoi lao dongQuy trình kỷ luật người lao động

Các hành vi bị cấm khi áp dụng hình thức và quy trình xử lý kỷ luật lao động

Có 04 hành vi bị cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động quy định tại Điều 127 Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:

 • Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động;
 • Phạt tiền thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;
 • Cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động;
 • Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Dịch vụ tư vấn kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Long Phan giới thiệu đến Quý doanh nghiệp dịch vụ tư vấn  giải quyết kỷ luật lao động như sau:

 • Tư vấn phương thức đào tạo, quản lý nhân sự, cách thức thiết lập các quy định và chính sách kỷ luật lao động.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo chính sách và quy trình kỷ luật lao động.
 • Hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong các vụ kiện và tranh chấp pháp lý liên quan đến kỷ luật lao động.
 • Tiến hành kiểm tra và đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp đối với các quy định kỷ luật lao động.

Như vậy, có nhiều hình thức kỷ luật lao động đối với hành vi vi phạm của người lao động. Tùy từng tính chất, mức độ của hành vi người sử dụng lao động phải áp dụng hình thức phù hợp. Hình thức kỷ luật lao động cần quy định trong nội dung lao động và công khai với người lao động. Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến kỷ luật lao động, Quý khách cần hỗ trợ tư vấn chuyên sâu pháp luật lao động, kỷ luật lao động có thể liên hệ Long Phan qua 0906735386 hoặc FACEBOOK.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Hình thức và quy trình xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp