Thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Tổng quan bài viết

Thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp hiểu đơn giản là việc bán lại tài sản công ty sau khi thực hiện nghĩa vụ nợ để thu hồi vốn. Việc thanh lý tài sản phải được thực hiện trong khuôn khổ luật định và thông qua cơ quan có thẩm quyền. Để tránh các rủi ro không đáng có liên quan đến thủ tục thanh lý tài sản, Long Phan sẽ cung cấp cho Quý khách chi tiết nội dung trong bài viết sau.

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệpThanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Đối với trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Căn cứ nội dung tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện giải thể doanh nghiệpĐiều kiện giải thể doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Đề nghị thanh lý tài sản

Bộ phận có nhu cầu thanh lý tài sản lập giấy đề nghị và trình lên ban giám đốc để được phê duyệt. Đơn đề nghị thanh lý cần được xây dựng dựa trên các biên bản kiểm kê và quá trình theo dõi tài sản trong doanh nghiệp. Trong đơn đề nghị, cần bao gồm một danh mục chi tiết về tài sản đề nghị thanh lý.

Quyết định thanh lý tài sản

Sau khi đã phê duyệt giấy đề nghị thanh lý tài sản cố định, doanh nghiệp sẽ tiến hành đưa ra quyết định về việc thanh lý tài sản cố định và thành lập hội đồng. Trong quá trình này, cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Quyết định thanh lý tài sản;
 • Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản.

Thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá lại tài sản. Đồng thời tổ chức thực hiện quá trình thanh lý tài sản theo trình tự và thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài sản. Thành phần của Hội đồng thanh lý tài sản bao gồm:

 • Thủ trưởng đơn vị: Đây là chủ tịch của Hội đồng, có trách nhiệm lãnh đạo và điều hành quá trình thanh lý tài sản.
 • Kế toán trưởng và kế toán tài sản: Các thành viên này đảm nhận vai trò chính trong việc đánh giá giá trị tài sản và xác định các thông tin liên quan đến tài chính trong quá trình thanh lý.
 • Trưởng (hoặc phó) bộ phận cơ sở vật chất và cán bộ phụ trách tài sản
 • Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý: Đại diện cho đơn vị quản lý tài sản và tham gia vào quá trình đưa ra quyết định về thanh lý.
 • Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý: Thành viên này có kiến thức và kinh nghiệm về các đặc điểm và tính năng kỹ thuật của tài sản, góp phần trong việc đánh giá và xác định giá trị của chúng.
 • Đại diện đoàn thể (nếu cần)

Tiến hành thanh lý tài sản

Để chuẩn bị cho quá trình thanh lý, cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản: Ghi chép lại các nội dung đã được thảo luận và thống nhất. Trong buổi họp liên quan đến việc kiểm định chất lượng và giá trị của tài sản. Biên bản này là căn cứ để tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình thanh lý.
 • Biên bản kiểm kê tài sản: Tài liệu xác nhận số lượng và hiện trạng của tài sản cố định trong quá trình kiểm tra và đánh giá.
 • Biên bản đánh giá lại tài sản: Tài liệu ghi chép lại kết quả đánh giá về chất lượng và giá trị còn lại của tài sản.

Xử lý kết quả thanh lý tài sản

Sau khi Hội đồng thanh lý tài sản đã hoàn thành quá trình thanh lý tài sản, bước tiếp theo là lập Biên bản thanh lý tài sản. Sau đó, bộ phận kế toán sẽ thực hiện ghi giảm tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với các tài sản là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng. Từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác và sử dụng. Việc thanh lý phải được sự đồng ý bằng văn bản từ cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Ngoài ra, việc thanh lý này cũng phải được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ nội dung tại Điều Luật Doanh nghiệp 2020.

Phân tích kết quả khi thực hiện thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệpPhân tích kết quả khi thực hiện thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách thuận lợi, tại Long Phan, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho Quý khách bao gồm:

 • Xác định giá trị thực của tài sản để tiến hành thanh lý.
 • Đảm bảo quá trình giải thể và thanh lý diễn ra hợp pháp tuân thủ các quy định pháp luật.
 • Tư vấn về các vấn đề thuế để doanh nghiệp không phải chịu các rủi ro pháp lý hoặc tài chính không mong muốn.
 • Chuẩn bị tài liệu, tổ chức phiên đấu giá hoặc bán tài sản.
 • Hỗ trợ hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Việc thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp sau khi giải thể nhằm thu lại nguồn vốn còn lại của doanh nghiệp. Nắm được các bước thực hiện giải thể tối ưu hóa chi phí và thời gian của doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể, thanh lý tài sản liên hệ Long Phan để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp