Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động

Tổng quan bài viết

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động là một chủ đề mà cả người sử dụng lao động và người lao động đều cần phải quan tâm. Hợp đồng lao động không chỉ là văn bản ràng buộc mà còn là nền tảng cho mối quan hệ lao động bền vững và hiệu quả. Bài viết dưới đây, Long Phan sẽ trình bày những lưu ý khi soạn thảo để hợp đồng tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng quy định về các điều kiện làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình làm việc. Hợp đồng lao động có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động. Điều này căn cứ nội dung tại khoản 1 Điều 13 Bộ Luật lao động 2019.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 thì hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại sau đây:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đây là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn. Thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động là cơ sở quan trọng để giải quyết các tranh chấp lao động. Hợp đồng là cơ sở để cân bằng lời ích giữa người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Pháp luật quy định về hợp đồng lao động

Pháp luật quy định về hợp đồng lao động

Một số lỗi thường gặp khi soạn thảo hợp đồng

Việc soạn thảo hợp đồng lao động đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận. Khi soạn thảo hợp đồng cần đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là những lỗi phổ biến thường gặp khi soạn thảo hợp đồng lao động:

 • Thiếu thông tin cơ bản: Không ghi đầy đủ thông tin của người sử dụng lao động và người lao động. Điều khoản không mô tả rõ ràng vị trí công việc và nhiệm vụ cụ thể của người lao động.
 • Không quy định rõ ràng về lương và chế độ đãi ngộ: Không nêu rõ mức lương, các khoản phụ cấp, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác. Thiếu thông tin về thời gian và phương thức thanh toán lương.
 • Không xác định thời hạn hợp đồng rõ ràng: Không nêu rõ hợp đồng là xác định thời hạn hay không xác định thời hạn. Thiếu ngày bắt đầu và ngày kết thúc của hợp đồng xác định thời hạn.
 • Thiếu quy định về giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi.
 • Thiếu các điều khoản về bảo hiểm và phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phúc lợi khác.
 • Không nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Không cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng: Sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, không cụ thể, dễ gây hiểu nhầm hoặc tranh cãi.
 • Thiếu chữ ký và con dấu của người sử dụng lao động là cá nhân. Thiếu chữ ký của người sử dụng lao động là cá nhân, người lao động.

Do đó, việc soạn thảo hợp đồng lao động phải cẩn thận đảm bảo hợp đồng tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động

Về mặt hình thức

Căn cứ vào Điều 14 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về hình thức của hợp đồng lao động như sau:

 • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản. Hợp đồng được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp tại mục 2 dưới đây.

 • Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Khi xác lập hợp đồng điện tử cần tuân theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

 • Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ xác trường hợp ngoại lệ.

Tuân thủ các quy định về hình thức của hợp đồng lao động đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng. Đồng thời, việc này còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Về mặt nội dung

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 21 Bộ luật lao động 2019, nội dung của hợp động bao gồm các thông tin như sau:

Thông tin về họ tên:

 • Thông tin về tên, địa chỉ, chức danh của người giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động;
 • Thông tin về họ tên, năm sinh, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân/ hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động.

Công việc và địa điểm làm việc:

 • Công việc: những công việc mà người lao động phải thực hiện;
 • Địa điểm làm việc của người lao động: theo thỏa thuận. Trường hợp người lao động làm việc có tính chất thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi đầy đủ các địa điểm đó.

Thời hạn của hợp đồng lao động:

 • Thời gian thực hiện hợp đồng lao động (số tháng hoặc số ngày);
 • Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thực hiện hợp đồng lao động (đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn);
 • Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động (đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn).

Chế độ lương và các loại trợ cấp:

 • Mức lương: Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng;
 • Hình thức trả lương: theo thời gian, theo sản phẩm, trả lương khoán;
 • Phụ cấp: ghi rõ loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động mà người lao động được hưởng;
 • Tiền thưởng: có thể ghi cụ thể các loại tiền thưởng, điều kiện xét thưởng và mức tiền thưởng;
 • Chế độ nâng lương (nếu có);
 • Điều khoản về bảo hiểm.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Mô tả công việc.
 • Điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, công cụ, phương tiện làm việc.
 • Quyền và nghĩa vụ gia nhập công đoàn;
 • Các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân;
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng lao động: cần quy định rõ thời hạn cũng như các trường hợp cụ thể dẫn đến hệ quả chất dứt hợp đồng lao động.

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

Việc soạn thảo hợp đồng lao động là một bước quan trọng và không thể thiếu trong quản lý nhân sự của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hợp đồng lao động chính xác và tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động tránh được các rủi ro. Đến với Long Phan chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ xoay quanh những vấn đề sau:

 • Tư vấn về các loại hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu của khách hàng ;
 • Cập nhật và giải thích các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến lao động và hợp đồng lao động;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động với nội dung chi tiết và rõ ràng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 • Điều chỉnh hợp đồng lao động theo yêu cầu cụ thể của khách hàng để phù hợp với các chính sách và điều kiện riêng của công ty;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh liên quan đến hợp đồng lao động;
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước hoặc tham gia vào các buổi hòa giải, thương lượng nếu cần.

Những lưu ý về  hợp đồng lao động trên đây sẽ giúp doanh nghiệp duy trì một môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Do đó, đầu tư vào việc soạn thảo hợp đồng lao động là một quyết định thông minh góp phần vào sự thành công lâu dài của doanh nghiệp. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gọi qua số hotline 0906.735.386.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động

Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động