Tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả

Tổng quan bài viết

Tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả là một vấn đề cấp thiết. Nhất là khi các mâu thuẫn và xung đột trong môi trường làm việc ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng. Bài viết này sẽ phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả. Từ đó đưa ra những gợi ý thực tiễn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giải quyết các vấn đề phát sinh một cách công bằng và hợp lý.

Phương thức giải quyết tranh chấp lao động

Phương thức giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 thì tranh chấp lao động là tranh chấp về:

 • Quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động;
 • Tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau;
 • Tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động được phân thành các dạng cơ bản sau:

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động

Phương thức giải quyết tranh chấp lao động bao gồm các biện pháp và cơ chế nhằm giải quyết xung đột giữa người lao động và người sử dụng lao động một cách hòa bình và hiệu quả. Việc giải quyết tranh chấp lao động có thể thực hiện bằng các phương thức sau:

Thương lượng

Đây là phương thức đầu tiên và quan trọng nhất. Thương lượng trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động giúp giải quyết xung đột ngay từ giai đoạn đầu, tránh được những hậu quả xấu và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Hòa giải viên lao động

Khi thương lượng không thành công, các bên có thể tìm đến hòa giải viên hoặc tổ chức hòa giải để giải quyết tranh chấp. Hòa giải viên sẽ giúp các bên hiểu rõ vấn đề, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp.

 • Trong tranh chấp lao động cá nhân:Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết trừ một số trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019. Các trường hợp tranh chấp này có ảnh hưởng trực tiếp, xâm hại nghiêm tượng đến quyền và lợi ích của người lao động, cần giải quyết dứt điểm hay do đặc thù riêng của tranh chấp thì không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải.
 • Trong tranh chấp lao động tập thể:Theo quy định tại khoản 2 Điều 191 và khoản 2 Điều 195 Bộ luật Lao động 2019 thì cả tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích đều phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải

Giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải

Trọng tài lao động

Trọng tài lao động có thẩm quyền trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

 • Đối với tranh chấp lao động cá nhân: Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp.
 • Đối với tranh chấp lao động tập thể: Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật Lao động 2019 mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp.

Trường hợp các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định tại Điều này thì trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết.

CSPL: Điều 187, khoản 7 Điều 188, Điều 191, Điều 192, Điều 193, Điều 195, Điều 196, Điều 197 Bộ luật Lao động 2019.

Giải quyết tranh chấp lao động bằng tòa án

Giải quyết tranh chấp lao động bằng tòa án là một phương thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của tòa án với tư cách là cơ quan tài phán mang tính quyền lực nhà nước. Theo quy định tại Điều 187 và Điều 191 Bộ luật Lao động năm 2019, tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Tuy nhiên, đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, tòa án không có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 195 Bộ luật Lao động 2019

Mỗi phương thức giải quyết tranh chấp lao động có ưu và nhược điểm riêng và việc lựa chọn phương thức nào phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng tranh chấp cũng như mong muốn và sự đồng thuận của các bên liên quan.

Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án

Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Căn cứ tại Điều 180 Bộ luật Lao động 2019 nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động được quy định cụ thể như sau:

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động

Tại Long Phan, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động gồm các nội dung như tư vấn, phân tích về tranh chấp, cách thức lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi cho Qúy khách hàng…. Với việc sử dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động từ chúng tôi sẽ mang lại cho Quý khách hàng nhiều lợi ích đáng kể như:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Các dịch vụ này thường giúp giải quyết tranh chấp nhanh hơn so với việc đưa vụ việc ra tòa án, từ đó tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Và chi phí giải quyết tranh chấp thông qua dịch vụ thường thấp hơn so với chi phí tố tụng tại tòa án.
 • Có tính chuyên môn cao: Các chuyên gia giải quyết tranh chấp thường có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực lao động.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật: Với đội ngũ chuyên gia hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ giúp khách hàng tránh các hành vi vi phạm pháp luật không đáng có.
 • Hỗ trợ, tư vấn cách thức giải quyết hiệu quả: Các chuyên gia giải quyết tranh chấp sẽ giúp xây dựng chiến lược pháp lý phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh cụ thể khách hàng và đưa ra giải quyết hiệu quả.
 • Các dịch vụ giải quyết tranh chấp thường cung cấp thông tin và hướng dẫn về pháp luật lao động, giúp cả người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.

Tóm lại, việc sử dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động không chỉ giúp giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các tranh chấp mà còn tạo ra một môi trường làm việc hòa bình và hợp tác, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại Long Phan

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại Long Phan là một dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các dịch vụ cụ thể mà Long Phan có thể cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn các vấn đề về lao động: Giải đáp các thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo pháp luật hiện hành;
 • Giải quyết tranh chấp lao động: Hỗ trợ trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng lao động, các vi phạm về quyền lợi lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, và các chế độ phúc lợi khác;
 • Tham gia hòa giải: Đại diện khách hàng tham gia các buổi hòa giải tại cơ quan chức năng hoặc trước tòa án lao động;
 • Soạn thảo và rà soát hợp đồng lao động: Đảm bảo các điều khoản trong hợp đồng phù hợp với pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên;
 • Đại diện tham gia quá trình giải quyết: Tham gia tố tụng tại tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn sau khi giải quyết tranh chấp nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh

Phương thức giải quyết tranh chấp lao động đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và công bằng trong quan hệ lao động. Việc lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp sẽ giúp hạn chế xung đột, giảm thiểu thời gian và chi phí, đồng thời tạo điều kiện cho một môi trường làm việc lành mạnh và bền vững. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ qua hotline 0906.735.386 .

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Phương thức giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả