Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư

Tổng quan bài viết

Hợp đồng hợp tác đầu tư là văn bản thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên muốn hợp tác cùng mang lại lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh. Soạn thảo hợp đồng hợp tác cần cân bằng giữa quyền và lợi ích giữa các bên. Bài viết dưới đây của Long Phan sẽ hướng dẫn Quý khách hàng cách soạn thảo hợp đồng hiệu quả nhất.

Giao kết hợp đồng hợp tác đầu tư

Giao kết hợp đồng hợp tác đầu tư

Quy định chung về hợp đồng hợp tác đầu tư

Điều 504 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh theo các hình thức và cách thức do pháp luật quy định nhằm mục đích lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế, xã hội khác.

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận giữa các bên đầu tư về việc đóng góp công sức, tài sản để thực hiện một công việc nhất định. 

Hình thức của hợp đồng hợp tác đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 504 Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng hợp tác đầu tư phải được lập thành văn bản. Đây là căn cứ pháp lý cho ràng buộc các bên trong quá trình hoạt động.

Nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư

Là một dạng hợp đồng theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng hợp tác đầu tư cần đáp ứng đủ các nội dung cơ bản sau:

Chủ thể của hợp đồng

Xuất phát từ mục đích của hợp đồng đầu tư nên pháp luật quy định chủ thể của hợp đồng là nhà đầu tư. Theo quy định tại Khoản 18, 19, 20, 22  Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư bao gồm tổ chức và cá nhân: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài.

 • Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên
 • Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức kinh tế được thành lập theo pháp luật nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông hoặc thành viên.

Như vậy, có thể thấy rằng mọi nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài đểu trở thành chủ thể hợp đồng hợp tác, nếu không rơi vào trường hợp pháp Luật cấm.

Đối tượng của hợp đồng

Hợp đồng hợp tác được ký kết giữa các bên tham gia với mục đích hợp tác cùng đầu tư để cùng hưởng lợi. Nên đối tượng của hợp đồng hợp tác là các cam kết mà các bên tham gia thỏa thuận, tự nguyện.

Nội dung của hợp đồng

Nội dung của hợp đồng là các điều khoản mà các bên thỏa thuận nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Chính vì vậy, pháp luật ghi nhận những nội dung cơ bản của hợp đồng để định hướng cho các chủ thể trong quá trình đàm phán và giao kết hợp đồng. Cụ thể những nội dung cơ bản của hợp đồng bao gồm:

 • Thông tin của các bên tham gia đầu tư: Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền, địa chỉ giao dịch, địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 
 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư. 
 • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và tỷ lệ phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên.
 • Tiến độ và thời gian thực hiện hợp đồng. 
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. 
 • Sửa đổi, chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng. 
 • Trách nhiệm do vi phạm, phương thức giải quyết tranh chấp.

Nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư

Nội dung của hợp đồng hợp tác đầu tư

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp tác đầu tư

Mẫu hợp đồng: Xem tại đây Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

Việc soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư bao gồm các bước:

Bước 1: Xác định những thông tin cơ bản:

 • Thông tin các bên: Ghi đầy đủ, chính xác tên, địa chỉ ( giao dịch và thực hiện dự án), thông tin liên lạc 
 • Xác định mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư
 • Xác định tỷ lệ đóng góp của các bên và cách thức phân chia kết quả đầu tư ( lợi nhuận)
 • Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên

Bước 2: Tiến hành thu thập thông tin, đàm phán thống nhất những nội dung nêu trên với bên giao kết.

Bước 3: Tiến hành soạn thảo hợp đồng.

Bước 4: Kiểm tra lại nội dung và cuối cùng đi đến ký kết hợp đồng.

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư

Dịch vụ hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư tại Long Phan

Việc xây dựng hợp đồng hợp tác đầu tư tốt không chỉ ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên mà còn phải đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tại Long Phan, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ hỗ trợ về soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư bao gồm:

 • Tư vấn soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng cùng các bên để đi đến ký kết hợp đồng
 • Xem xét, thẩm định nội dung của hợp đồng
 • Hướng giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng xảy ra
 • Hỗ trợ trong quá trình thanh lý hợp đồng và tư vấn các vấn đề phát sinh khác liên quan đến hợp đồng.

Soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư đúng chuẩn là bước đầu tiên để thực hiện công việc hợp tác đầu tư hiệu quả. Các điều khoản trong hợp đồng là ràng buộc pháp lý trong quá trình hoạt động nên cần nghiên cứu và soạn thảo kỹ lưỡng. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc hay cần được tư vấn soạn thảo hợp đồng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0906.735.386 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. 

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Giao kết hợp đồng hợp tác đầu tư

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư