Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM

Tổng quan bài viết

Thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM là thủ tục hành chính bảo vệ quyền lợi của tác giả tạo ra sản phẩm trí tuệ. Việc đăng ký bản quyền tác giả khẳng định quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hành vi sao chép, xâm phạm trái phép. Chủ thể thực hiện thủ tục đăng ký cần nắm rõ quy trình và chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, giấy tờ. Trong bài viết dưới đây của Long Phan, Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn từng bước thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả.

Thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM

Thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM

Đăng ký bản quyền là gì?

Thuật ngữ bản quyền (hay còn gọi là quyền tác giả) – copyrights hoặc author’s rights là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả không phát sinh trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký. Quyền tác giả phát sinh từ kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Tuy nhiên, để có thể bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của mình cũng như có cơ sở để giải quyết các tranh chấp về bản quyền nếu có về sau, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, định nghĩa chính thức về đăng ký bản quyền (copyright registration) có thể hiểu là là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan

Căn cứ nội dung tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022).

Điều kiện để đăng ký bản quyền

Điều kiện để đăng ký bản quyền được quy định tại  Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

 • Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và cũng là chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào;
 • Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác;
 • Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, cá nhân, tổ chức sẽ được phép đăng ký bản quyền.

Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM
Thành phần hồ sơ

Để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM thì Quý khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu được quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) như sau:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan.
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 • Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là người được ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Trình tự tiến hành

Căn cứ theo Điều 38, Điều 39 Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; Điều 50, Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019, 2022) quy định về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

 • Cục Bản quyền tác giả thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.
 • Trong trường hợp hồ sơ bị từ chối, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Trình tự tiến hành đăng ký bản quyền

Trình tự tiến hành đăng ký bản quyền

Lệ phí đăng ký

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính quy định mức lệ phí đăng ký đối với mỗi loại tác phẩm. Mức lệ phí dao động từ 100.000 đồng đến 600.000 đồng tùy từng loại tác phẩm muốn đăng ký quyền tác giả. Cụ thể lệ phí nhà nước thu đối với từng loại tác phẩm như sau:

 • Đối với tác phẩm viết: tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh thì mức lệ phí là: 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
 • Đối với tác phẩm tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học thì mức lệ phí là: 300.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
 • Đối với tác phẩm tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thì mức lệ phí là: 400.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
 • Đối với tác phẩm tác phẩm phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa thì mức lệ phí là: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký.
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính thì mức lệ phí là: 600.000 đồng/hồ sơ đăng ký

Thời gian hoàn thành

Sau khi nộp hồ sơ, căn cứ vào Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022) thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn bảo hộ khi cấp giấy đăng ký bản quyền

Thời gian bảo hộ quyền tác giả là khoản thời gian mà tác giả có thể nhận được những quyền và lợi ích hợp pháp từ việc khai thác tác phẩm. Căn cứ nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022), thời gian bảo hộ khi cấp giấy đăng ký bản quyền là:

 • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;
 • Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;
 • Đối với tác phẩm khuyết danh và các tác phẩm không thuộc loại hình ở trên, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
 • Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền

Việc sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích mà dịch vụ này mang lại như sau:

 • Các chuyên gia tư vấn của Long Phan sẽ nghiên cứu hồ sơ và tư vấn về điều kiện cũng như hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký bản quyền tại Cục Bản Quyền tác giả, đảm bảo việc thực hiện thủ tục tuân thủ quy định pháp luật.
 • Việc sử dụng dịch vụ sẽ giúp quý khách hàng có thể tiết kiệm được công sức, chi phí thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền, giúp việc đăng ký bản quyền diễn ra nhanh chóng và thuận lợi nhất
 • Các chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng quy trình đăng ký diễn ra một cách suôn sẻ, tránh được các vấn đề rủi ro về sau.

Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền

Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM

Để giúp quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất, Long Phan cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM với nội dung dịch vụ như sau:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký bản quyền
 • Tư vấn về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký bản quyền
 • Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bài viết trên đã hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM. Hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký bản quyền khá phức tạp. Do đó, người nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả phải nắm rõ quy định liên quan. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc về vấn đề trên hay có nhu cầu được tư vấn doanh nghiệp, hãy liên hệ đến Hotline: 0906.735.386 để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM

Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tại TPHCM