Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Tổng quan bài viết

Nhượng quyền thương mại giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh. Để đảm bảo quyền lợi và loại trừ khả năng xảy ra tranh liên quan đến sở hữu trí tuệ, thủ tục nhượng quyền thương mại phải được đăng ký. Do đó, việc nắm rõ thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại tại Cục Sở hữu trí tuệ tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên. Trong bài viết dưới đây, Long Phan sẽ hướng dẫn chi tiết các bước trong thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại đúng quy định pháp luật và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại hiện nay

Điều kiện để nhượng quyền thương mại

Đối với bên nhượng quyền

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 8 Nghị định 08/2018/NĐ-CP thì điều kiện đối với bên nhượng quyền thương mại là: thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Điều này có nghĩa là thương nhân được phép nhượng quyền khi thương nhân đó hoạt động ít nhất 01 năm trong lĩnh vực cần chuyển nhượng.

Đối với bên nhận quyền

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 35/2006/NĐ-CP thì thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Tuy nhiên, điều kiện trên đã bị bãi bỏ bởi Điều 9 Nghị định 08/2018/NĐ-CP. Do đó, pháp luật hiện hành không quy định điều kiện đối với bên nhận quyền thương mại.

Điều kiện để thực hiện nhượng quyền thương mại

Điều kiện để thực hiện nhượng quyền thương mại

Quy trình đăng ký nhượng quyền thương mại

Hồ sơ đăng ký

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, khoản 2, khoản 3 Mục II Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 quy định về hồ sơ trong thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại  tại Bộ Công thương (trước đây được gọi là Bộ Thương mại) gồm:

 • Đơn đăng ký (mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM);
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
 • Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Trình tự thực hiện

Để thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại thì thương nhân dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, căn cứ nội dung Điều 20 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, khoản 5, khoản 6 Mục II Thông tư 09/2006/TT-BTM trình tự đăng ký nhượng quyền thương mại bao gồm những bước sau:

Bước 1: Gửi hồ sơ thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Cơ quan thực hiện đăng ký tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và ra một trong các quyết định sau:

 • Ghi giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ khi hồ sơ được nộp đầy đủ và hợp lệ;
 • Hướng dẫn, yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải ra yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và phải có văn bản thông báo.

Bước 3: Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản;
 • Trường hợp từ chối đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP và Mục I Thông tư 09/2006/TT-BTM thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký nhượng quyền thương mại hiện nay chỉ có duy nhất là Bộ Công thương (tên gọi trước đây là Bộ Thương mại).

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại

Để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất trong thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại, Long Phan sẽ cung cấp những dịch vụ như:

 • Tư vấn các quy định, hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo tài liệu, hồ sơ đăng ký;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan đăng ký;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo, lựa chọn các hợp đồng thương mại phù hợp;
 • Tư vấn các giải pháp xử lý khi có tranh chấp xảy ra trong việc nhượng quyền thương mại.

Tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

Tư vấn đăng ký nhượng quyền thương mại

Với các quy định trên có thể thấy thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại khác phức tạp, đòi hỏi người phải thực hiện đăng ký phải nắm rõ các quy định liên quan. Việc hiểu rõ quy trình này không chỉ là cách để đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn là yếu tố quyết định đến sự thành công của một thỏa thuận kinh doanh. Nếu Quý đọc giả còn vấn đề thắc mắc hay có nhu cầu được tư vấn về thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0906.735.386.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại