Khi tham gia đấu thầu: Những điều doanh nghiệp cần biết

Tổng quan bài viết

Tham gia đấu thầu giúp mở ra cơ hội kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết quy định pháp luật. Bài viết sau đây của Long Phan sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về những điều doanh nghiệp cần biết khi tham gia đấu thầu. Đó là cơ sở để doanh nghiệp đạt được mục đích kinh doanh của mình.

Những điều doanh nghiệp cần biết khi tham gia đấu thầu

Những điều doanh nghiệp cần biết khi tham gia đấu thầu

Đấu thầu là gì? Các hình thức đấu thầu hiện nay

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch, mua sắm hàng hóa, xây lắp. Điều này quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, sửa đổi bổ sung bởi Điểm d Khoản 1 Điều 99 Luật Đầu tư 2020.

Quy trình đấu thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu hiệu kinh tế. Hiện nay, Luật Đấu thầu 2013 quy định có 08 hình thức đấu thầu chính.

 • Đấu thầu rộng rãi
 • Đấu thầu hạn chế
 • Chỉ định thầu
 • Chào hàng cạnh tranh
 • Mua sắm trực tiếp
 • Tự thực hiện
 • Lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
 • Tham gia thực hiện cộng đồng

Tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Các bên trong mối quan hệ này cần nắm vững quy định nền tảng về tham gia đấu thầu.

Điều kiện để xác định tư cách hợp lệ của nhà thầu

Tư cách hợp lệ của nhà thầu là những tiêu chí và điều kiện mà nhà thầu phải đáp ứng khi tham dự thầu. Căn cứ nội dung tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2013, tư cách hợp lệ của nhà thầu được xác định như sau:

 1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 • Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
 • Hạch toán tài chính độc lập;
 • Không đang trong quá trình giải thể;
 • Không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu 2013;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
 • Liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam. Quy định này loại trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.
 1. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân
 • Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ nêu trên được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên. Trong đó, văn bản quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh. Bao gồm cụ thể: trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố quan trọng trong việc diễn ra hoạt động đấu thầu. Căn cứ nội dung tại Điều 7 Luật Đấu thầu 2013, điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu bao gồm:

1. Đối với Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu để lựa chọn nhà thầu:

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;
 • Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;
 • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;
 • Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt. Điều kiện này chỉ quy định trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;
 • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.
 1. Đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án để lựa chọn nhà đầu tư:
 • Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;
 • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
 • Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

Như vậy, việc đảm bảo hồ sơ mời thầu đáp ứng đủ điều kiện là quan trọng để đảm bảo quy trình đấu thầu công bằng và hiệu quả.

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Căn cứ khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2024 chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu bao gồm:

 • Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu. Chi phí tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;
 • Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,06% giá gói thầu. Chi phí tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;
 • Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,2% giá gói thầu. Chi phí tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng;
 • Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu. Chi phí tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng.

Chi phí khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Chi phí khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi tham gia đấu thầu

Tham gia đấu thầu là một quy trình phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt. Doanh nghiệp cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia đấu thầu:

 • Nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường để nắm rõ các yêu cầu và xu hướng hiện tại, đề ra các chiến lược đấu thầu phù hợp
 • Nghiên cứu chi tiết về dự án để hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tài chính và pháp lý. Điều này bao gồm đọc kỹ hồ sơ mời thầu, tham khảo các dự án tương tự và tìm hiểu về chủ đầu tư.
 • Chuẩn bị hồ sơ dự thầu đầy đủ, chính xác, nộp hồ sơ đúng thời hạn theo yêu cầu của bên mời thầu.
 • Lập kế hoạch tham gia đấu thầu một cách chi tiết
 • Xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án và đưa ra biện pháp phòng ngừa và khắc phục phù hợp.
 • Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu;
 • Nếu cần, doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đấu thầu. Các chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp những thông tin hữu ích và các chiến lược hiệu quả để tăng khả năng trúng thầu.

Dịch vụ tư vấn khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Long Phan luôn hỗ trợ cho Quý khách thực hiện thực hiện tham gia đấu thầu cho doanh nghiệp một cách thuận lợi. Tại đây, Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho Quý khách bao gồm:

 • Tư vấn chiến lược đấu thầu;
 • Tư vấn phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh; đề xuất cách thức tham gia, lựa chọn gói thầu phù hợp và phương án tiếp cận chủ đầu tư;
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự thầu;
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán và thương thảo khi tham gia đấu thầu;
 • Tư vấn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính sau khi trúng thầu.

Dịch vụ tư vấn tham gia đấu thầu

Dịch vụ tư vấn tham gia đấu thầu

Việc hiểu rõ những điều trên khi tham gia đấu thầu giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội kinh doanh. Chúng tôi hy vọng bài viết trên đã phần nào giải đáp được các vướng mắc của quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, quý khách hàng có thể gọi qua Hotline 0906.735.386 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Những điều doanh nghiệp cần biết khi tham gia đấu thầu

Khi tham gia đấu thầu: Những điều doanh nghiệp cần biết