Những điểm mới về các hình thức đầu tư tại Việt Nam 2024

Tổng quan bài viết

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam đang ngày càng đa dạng và phong phú, việc hiểu và tuân thủ các quy định pháp lý đóng vai trò quan trọng. Từ đầu tư trực tiếp đến các hình thức mới như đầu tư thông qua hợp đồng. Hiểu rõ các quy định đối với các hình thức đầu tư là vấn đề then chốt đối với mọi nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài. Biết được điều đó, Long Phan sẽ hỗ trợ Quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn trên. Xin mời tham khảo bài viết sau đây!

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Tổng hợp các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành chủ thể có quyền đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có thể là nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên việc làm thành lập tổ chức kinh tế phải tuân theo những quy định sau: 

 • Đối với nhà đầu tư trong nước phải tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

Theo quy định tài Điều 24 Luật Đầu tư 2020 thì nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế thì quá trình đầu tư cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Đảm bảo các vấn đề về an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật; 
 • Đảm bảo thỏa các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư (tương tự như hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế)
 • Tuân thủ các quy định liên quan đến đất đai như: quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất, ..
 • Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện dự án đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm các bước cơ bản như sau:

 • Lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nộp hồ sơ, nội dung thẩm định yêu cầu chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Trong trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tiến hành triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng

Về bản chất cơ bản của đầu tư theo hợp đồng BCC là khi hai hoặc nhiều chủ thể đầu tư hợp tác với nhau để thực hiện một dự án kinh doanh cụ thể. Mà các nhà đầu tư này không muốn thành lập một tổ chức kinh tế mới vì nhiều lý do như: cần triển khai dự án ngay lập tức, quy trình thành lập tổ chức phức tạp và tốn kém. Trong trường hợp này, các bên thường ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức BCC để thể hiện mối liên kết đầu tư giữa họ.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC phải tuân theo những quy định sau: 

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư 2020

Đầu tư theo hợp đồng BCC

Đầu tư theo hợp đồng BCC

Điểm mới trong các hình thức đầu tư

Thứ nhất, về điều kiện thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài 

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường được quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể như: 

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật,..

Ngoài ra, trước khi thành lập tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ hai, điểm mới về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư 

Cụ thể theo quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư 2020 đã có những thay đổi mới như sau: Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hình thức đầu tư với tổ chức kinh tế khác và nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên);
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên);
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên).

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam được quy định như sau:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường: Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường quy định tại Luật Đầu tư của Việt Nam.
 • Bảo đảm quốc phòng và an ninh: Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định về bảo đảm quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
 • Quy định về đất đai: Nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất..
 • Quy định về phần vốn góp, cổ phần, vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, cổ phần, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, ….

Ngoài ra, còn có các quy định cụ thể khác tùy thuộc vào loại hình đầu tư cụ thể và lĩnh vực kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia. 

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Lưu ý khi lựa chọn hình thức đầu tư dự án

Khi lựa chọn hình thức đầu tư dự án cần lưu ý một số điểm sau: 

 • Quy định của pháp luật: Xác định và hiểu rõ các quy định và điều kiện pháp lý liên quan đến từng loại hình thức đầu tư. 
 • Giấy chứng nhận và giấy phép: Kiểm tra và xác minh tính hợp lệ của các chứng nhận, giấy tờ và giấy phép pháp lý liên quan đến hình thức đầu tư được lựa chọn. 
 • Các quy định địa phương: Kiểm tra các quy định và quy định pháp lý địa phương cụ thể liên quan đến từng loại hình thức đầu tư. Vì mỗi địa phương có thể có các quy định riêng biệt về hình thức đầu tư. 
 • Trách nhiệm pháp lý: Đánh giá và hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư đối với từng hình thức đầu tư. 

Các quy định về hình thức hiện nay đã có nhiều đổi mới so với trước đây để bắt kịp nhu cầu và tốc độ phát triển của kinh tế xã hội. Song song với những đổi mới đó đã làm cho các nhà đầu tư và người dân khó có thể nắm được các quy định đó. Do đó, để có thể nắm bắt kịp thời các quy định trên, Quý khách hàng có thể tìm đến một đơn vị tư vấn uy tín về lĩnh vực này. Nếu quý khách có nhu cầu được tư vấn chuyên sâu về đầu tư có thể liên hệ với Long Phan qua Hotline: 0906.735.386 để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam

Những điểm mới về các hình thức đầu tư tại Việt Nam 2024