Chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Tổng quan bài viết

Chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh, quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuyển nhượng dự án trong lĩnh vực này không chỉ đơn giản là việc chuyển giao quyền sở hữu mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về pháp lý, thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư. Kính mời các bạn đón đọc bài viết dưới đây của Long Phan để tìm hiểu rõ hơn.

Chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệpChuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, chủ đầu tư được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần dự án đầu tư khi dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư được chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo Điều 48 Luật Đầu tư 2020.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án hay 1 phần dự án đầu tư thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường hoặc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện;
 • Bảo đảm các quy định về quốc phòng, an ninh;
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai, về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển;
 • Đáp ứng các điều kiện theo quy định khác của pháp luật về: đất đai, nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư để xây dựng nhà ở, dự án bất động sản…;
 • Thực hiện nội dung của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác có liên quan (nếu có);
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước khi chuyển nhượng dự án đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Thành phần hồ sơ

Nhà đầu tư khi muốn chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2020/NĐ-CP, gồm:

 • Văn bản điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án (Bản gốc);
 • Hợp đồng chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư (Bản gốc);
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng (bản sao y chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (Bản sao chứng thực);
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hợp đồng BCC (Bản sao chứng thực);
 • 1 trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án (Bản sao chứng thực):
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất hoặc báo cáo đã được kiểm toán về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của các tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Thủ tục thực hiện

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện theo Khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý KCN nơi đặt dự án đầu tư;
 • Đối với dự án không nằm trong phạm vi giải quyết, Ban quản lý KCN sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Tùy thuộc vào quy mô và nội dung chuyển nhượng của từng dự án mà cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ sẽ khác nhau, cụ thể:

Ban quản lý KCN tại các địa phương: tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các dự án sau:

 • Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư;
 • Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: giải quyết hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư trong KCN đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.
 • Tổng thời gian giải quyết thủ tục khoảng 50 ngày làm việc, cụ thể:
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ban quản lý KCN, UBND cấp tỉnh sẽ gửi ý kiến phản hồi về điều kiện chuyển nhượng dự án;
 • Ban quản lý KCN tiến hành lập báo cáo về điều kiện chuyển nhượng dự án trình lên UBND cấp tỉnh xem xét trong thời hạn 25 ngày làm việc và đưa ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trong 7 ngày làm việc.

Thủ tướng Chính phủ: giải quyết các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng thời gian giải quyết thủ tục khoảng 58 ngày làm việc, cụ thể:

 • Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ của nhà đầu tư, Ban quản lý KCN trình UBND cấp tỉnh xem xét và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ phản hồi ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý của mình;
 • Trong vòng 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ KH&ĐT sẽ lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư và trình lên Thủ tướng Chính phủ;
 • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ KH&ĐT thì Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi cho các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đối với dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Văn bản điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý KCN đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tưThủ tục thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Những điều cần lưu ý khi chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, Nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau đây:

 • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tổ chức, người nộp hồ sơ mang theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm Phục vụ Hành chính để nhận kết quả;
 • Đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ được gửi cho nhà đầu tư;
 • Đối với dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Ban quản lý KCN điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án trong thời hạn 5 ngày làm việc kế từ ngày nhận được quyết định;
 • Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ;

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhằm đơn giản hóa thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp, Long Phan mang đến dịch vụ tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong các vấn đề sau:

 • Tư vấn định giá tài sản, pháp lý, tài chính, và quản lý rủi ro để giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về giá trị thực sự của dự án, tối ưu hóa các giao dịch và giảm thiểu rủi ro phát sinh.
 • Thực hiện các thủ tục phức tạp liên quan đến chuyển nhượng dự án.
 • Cung cấp các giải pháp tùy chỉnh và chiến lược phù hợp để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng dự án và đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách thành công và hợp pháp.
 • Xác định giá trị thị trường
 • Đàm phán hợp đồng
 • Quản lý quy trình và giải quyết tranh chấp

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tưDịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động cho doanh nghiệp. Quá trình này một cách hiệu quả và minh bạch, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro. Nếu quý khách có nhu cầu cần được tư vấn các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án và các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ đến hotline 0906.735.386 để được hỗ trợ nhanh nhất.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp