Tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp

Tổng quan bài viết

Tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp là yếu tố then chốt để đảm bảo cho sự hình thành và phát triển một cách ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Hành lang pháp lý vững chắc sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ được quyền lợi cũng như đối phó với các rủi ro pháp lý và cạnh tranh một cách công bằng trên thị trường kinh doanh. Bài viết dưới đây của Long Phan sẽ phân tích các yếu tố cơ bản và tư vấn về xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp.

Quy trình tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp

Quy trình tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục giấy phép con

Để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả và ổn định lâu dài, các vấn đề về đăng ký thành lập doanh nghiệp và các thủ tục giấy phép con cần phải được thực hiện đúng quy định. Nội dung công việc mà Long Phan sẽ thực hiện khi tư vấn thành lập, đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục giấy phép con bao gồm:

 • Tư vấn định hình chiến lược kinh doanh, khảo sát thị trường tiềm năng, xác định đối tượng khách hàng, tìm kiếm các nguồn lực, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với ý muốn và mục tiêu của chủ doanh nghiệp;
 • Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp: công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh,…;
 • Tư vấn các vấn đề về ngành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, trụ sở, địa điểm kinh doanh,…;
 • Tra cứu, xây dựng hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp, nộp hồ sơ trực tiếp và online, theo dõi tiền trình giải quyết hồ sơ, nhận và trả kết quả cho khách hàng;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục xin giấy phép con tùy theo ngành nghề kinh doanh như: giấy phép an toàn thực phẩm, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép môi trường;
 • Tư vấn thủ tục về quản lý và pháp lý: Đăng ký nhãn hiệu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khắc con dấu, các thủ tục đăng ký tài sản cho chủ sở hữu,…

Tư vấn các vấn đề pháp lý nội bộ doanh nghiệp

Quản trị pháp lý nội bộ doanh nghiệp là một hệ thống các thiết chế, chính sách, luật lệ nhằm định hướng, vận hành và kiểm soát doanh nghiệp. Đây là một trong các vấn đề trọng tâm quyết định đến sự ổn định và tăng trưởng của doanh nghiệp. Các vấn đề pháp lý nội bộ doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần nhận diện và xây dựng một cách kỹ lưỡng, bao gồm:

 • Cơ cấu tổ chức nội bộ doanh nghiệp và các hoạt động của các bộ phận quản lý, điều hành doanh nghiệp, quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể;
 • Xác định trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, bộ phận cụ thể, xác định quy trình báo cáo, thông tin và giải quyết sự cố nội bộ của công ty;
 • Rà soát, xây dựng và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của hệ thống văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: Điều lệ doanh nghiệp; Quy chế tổ chức quản lý điều hành của các bộ phận quản lý doanh nghiệp; Quy chế hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các phòng ban nghiệp vụ; Quy chế kiểm toán nội bộ;…
 • Quy định quyết định và thông báo: Quy định cách thức thông báo, tổ chức, quyết định cấm điều hành hoặc cổ đông. Xác định quy trình thông báo và phê duyệt các quyết định quan trọng của doanh nghiệp;
 • Phòng ngừa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình quản lý doanh nghiệp;
 • Đàm phán và giải quyết tranh chấp nội bộ: Xác định quy trình giải quyết tranh chấp chấp nhận, đàm phán và xác định cơ chế xử lý khi có xung đột nội bộ.

Việc xây dựng cơ cấu nội bộ chặt chẽ và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong quản lý.

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về thuế, lao động

Pháp luật về thuế và luật lao động là trong những các vấn đề đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp và cả với người lao động. Dưới đây là những nội dung tư vấn về thuế và luật lao động

Đối với tư vấn pháp luật về thuế:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về thuế: Hướng dẫn các quy định liên quan đến các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, và các loại thuế khác;
 • Tư vấn lập kế hoạch thuế: Giúp doanh nghiệp và cá nhân lập kế hoạch tối ưu hóa nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro pháp lý về thuế;
 • Tư vấn khai thuế và hoàn thuế: Hướng dẫn việc lập và nộp các tờ khai thuế, hỗ trợ thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp thuế: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về thuế;
 • Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các chính sách ưu đãi thuế.

Đối với tư vấn pháp luật về lao động:

 • Tư vấn về hợp đồng lao động, bao gồm tư vấn về nội dung, quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động, soạn thảo, ký kết các hợp đồng lao động;
 • Tư vấn về chế độ lương, thưởng và phúc lợi: Đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý trong việc xây dựng chính sách lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động;
 • Tư vấn các quy định về giờ làm việc, nghỉ phép, lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho nhân viên;
 • Tư vấn về kỷ luật lao động và chấm dứt hợp đồng: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lý kỷ luật lao động, sa thải và các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tư vấn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Hướng dẫn các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ liên quan đến người lao động;
 • Tư vấn về an toàn lao động và vệ sinh lao động: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống tai nạn lao động;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động: Hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp lao động, bao gồm tranh chấp cá nhân và tranh chấp tập thể, thông qua thương lượng, hòa giải hoặc kiện tụng.

Việc tuân thủ pháp luật về thuế và lao động không chỉ giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý mà còn nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp đạt được sự phát triển bền vững.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng, các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần hiểu rõ những pháp lý trong hợp đồng và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh để tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh. Dưới đây là một số nội dung công việc tư vấn về hợp đồng, hoạt động kinh doanh tại Long Phan.

 • Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ;
 • Rà soát, kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên, điều khoản thanh toán, điều khoản bảo mật, điều khoản giải quyết tranh chấp để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia;
 • Tư vấn phòng ngừa rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ hợp đồng;
 • Hỗ trợ đàm phán ký kết hợp đồng;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng, bao gồm đàm phán, hòa giải, trọng tài và kiện tụng tại tòa án;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp như đơn khởi kiện, văn bản giải trình, đơn yêu cầu,….;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh như bảo hiểm, sở hữu trí tuệ môi trường,…;
 • Tư vấn giải pháp đa lĩnh vực trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp: Cung cấp tư vấn giải pháp đa lĩnh vực để đảm bảo hoạt động kinh doanh hợp pháp và bền vững. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phức tạp và yêu cầu sự chuyên sâu trong từng lĩnh vực.

Dịch vụ tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp

Long Phan với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp với phạm vi công việc như sau:

 • Tư vấn về thành lập doanh nghiệp: lựa chọn loại hình doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về đặt tên, ngành nghề kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký giấy phép con,…;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, môi trường phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy mô doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề về soạn thảo hợp đồng, rà soát các điều khoản hợp đồng, hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng,….;
 • Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, tài liệu, các văn bản pháp lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn xây dựng hành lang pháp lý doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp

Xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp là hoạt động quan trọng để giúp doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả và bền vững. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn của Long Phan trong việc xây dựng hành lang pháp lý, doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình. Để biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tại Long Phan, Quý khách có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0906.735.368 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Quy trình tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng hành lang pháp lý cho doanh nghiệp