Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV

Tổng quan bài viết

Thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV là quá trình pháp lý để một công ty phát triển và mở rộng kinh doanh. Việc thành lập chi nhánh mới được xem là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp cần nắm rõ thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh theo quy định. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho doanh nghiệp đầy đủ các thông tin hướng dẫn đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV.

Thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Lợi ích khi đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV

Việc đăng ký, thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV mang lợi nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Mở rộng quy mô kinh doanh: Khi thành lập chi nhánh mới sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh và khám phá thị trường mới.
 • Mở rộng mạng lưới đối tác: Các chi nhánh giúp các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới và tạo cơ hội hợp tác với các công ty trong nước và quốc tế.
 • Tạo sự nhận diện về thương hiệu: Chi nhánh Công ty giúp doanh nghiệp để lại sự nhận diện mạnh mẽ tại thị trường kinh doanh, tăng cơ hội thu hút khách hàng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc đi lại khi chỉ cần đến chi nhánh gần nhất để thực hiện giao dịch thay vì phải tới trụ sở chính của công ty.

Như vậy, việc đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV sẽ mang lại nhiều lợi ích. Ngoài ra, chi nhánh có thể còn được hưởng các ưu đãi riêng phù hợp với địa phương nơi chi nhánh đặt văn phòng. Đây là lợi thế lớn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV

Để chi nhánh được hoạt động hợp pháp và đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của mình, việc thành lập chi nhánh cần phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động chi nhánh. Căn cứ theo Điều 31, Điều 44, Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH được quy định như sau:

Hồ sơ chuẩn bị

Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh tại Phụ lục II-7 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Trình tự thủ tục đăng ký

Đối với hình thức nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

 • Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
 • Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp để tiến hành sửa đổi, bổ sung.

Đối với hình thức đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Bước 1: Kê khai thông tin, nộp hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí đăng ký.

Doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 2: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng thông tin điện tử.

 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký hoạt động chi nhánh và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối với hình thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử

Doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

 • Bước 2: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký hoạt động chi nhánh.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký hoạt động chi nhánh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Hiện nay, hầu hết các tỉnh thành đều áp dụng hình thức đăng ký hồ sơ điện tử. Điều này giúp tiết kiệm thời gian của người nộp hồ sơ. Đồng thời, việc thực hiện thủ tục điển tử cũng giảm áp lực về hồ sơ giấy của Phòng đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH

Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh thuộc về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh Công ty

Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn trong các công việc sau:

 • Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh cho công ty TNHH;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh;
 • Thay mặt công ty soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi sử dụng dịch vụ của Long Phan, Quý khách hàng có thể hoàn toàn an tâm vì mọi quy trình đều được thực hiện nhanh chóng, đúng luật. Chi phí cung cấp dịch vụ của Long Phan đảm bảo ở mức cạnh tranh, phù hợp với điều kiện của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV

Việc tuân thủ đúng thủ tục thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tư cách pháp lý của chi nhánh công ty. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác về mặt pháp lý. Vì vậy, Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách hàng trong việc tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả. Hãy liên hệ với Chúng tôi theo số hotline 0906735386 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ tốt nhất cho quý trình thành lập chi nhánh của Quý khách.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV