Lợi ích khi đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp

Tổng quan bài viết

Đăng ký quyền tác giả đối với logo đã tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp. Mặc dù pháp luật không bắt buộc phải đăng ký logo nhưng chủ sở hữu vẫn nên tiến hành đăng ký để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có sau này. Bài viết dưới đây, Long Phan sẽ giúp Quý khách hiểu rõ hơn về Lợi ích khi đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp.

Đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp

Đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp

Quyền tác giả là gì?

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019, 2022), quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Về đối tượng bảo hộ, logo công ty được nhìn nhận dưới danh nghĩa là một “tác phẩm mỹ thuật ứng dụng” bởi logo công ty là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục và được tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ người khác.

Điều kiện logo được bảo hộ

Logo được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả ( tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tính sáng tạo ( tính nguyên gốc ): Là tác phẩm được tác giả sáng tạo ra một cách trực tiếp, tạo ra lần đầu tiên, độc lập và không sao chép từ tác phẩm của người khác.
 • Được thể hiện dưới dạng tạo dáng sản phẩm mang tính mỹ thuật, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng và không bao gồm tạo dáng bên ngoài của sản phẩm bắt buộc phải có để thực hiện chức năng của sản phẩm.

Nếu không đảm bảo các điều kiện bảo hộ trên thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Và nếu logo không được bảo hộ kéo theo nguy cơ tranh chấp có thể xảy ra.

Tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền logo

Việc đăng ký logo độc quyền mang lại cho các chủ sở hữu những lợi ích như sau:

 • Là căn cứ để cá nhân, doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu của mình đối với với logo. Chủ  sở hữu có toàn quyền sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho… Và sau nếu có tranh chấp thì đây chính là căn cứ pháp lý để chủ sở hữu logo sử dụng;
 • Khi một logo nhận được sự bảo hộ của pháp luật, thì cũng phần nào giảm thiểu tối đa được các hành vi đạo nhái logo, sử dụng logo của chủ sở hữu thật để lừa đảo;
 • Tạo những điều kiện thuận lợi cho chiến dịch quảng cáo sản phẩm, đưa sản phẩm đến người sử dụng một cách dễ dàng hơn và chào hàng với các đối tác mà không lo về việc có xâm phạm tới bên khác;
 • Logo tạo ra được dấu ấn khác biệt của sản phẩmdoanh nghiệp này so với các sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác nhau, giúp khách hàng phân biệt được các sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. Người tiêu dùng cũng bớt đi nỗi lo gặp phải hàng giả, hàng kém chất lượng cố tình sử dụng hình ảnh của hàng chất lượng để thu lợi bất chính.

Có thể thấy, lợi ích mà logo mang lại cho doanh nghiệp là rất lớn. Việc đăng ký tác quyền sẽ giúp tác giả có quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm của mình. Vậy nên, để tránh các hành vi xâm phạm logo thì các chủ sở hữu nên đăng ký bản quyền logo để được pháp luật bảo hộ.

Xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với logo

Xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với logo

Trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký

Căn cứ theo quy định tại  khoản 1 Điều 39 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho logo bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, ký tên hoặc điểm chỉ được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Hai bản sao logo đăng ký quyền tác giả (bao gồm cả bản điện tử);
 • Văn bản uỷ quyềnnếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả là người được ủy quyền từ tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ;
 • Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền:
 • Tài liệu chứng minh nhân thân đối với cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao kết hợp đồng sáng tạo là hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả phải có văn bản cam đoan về việc tự sáng tạo và sáng tạo theo quyết định hoặc xác nhận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.
 • Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo quy định tại khoản này phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ trên phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Thủ tục đăng ký

Thực hiện theo quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ và Nghị định 17/2023/NĐ-CP, thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho logo.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho logo.

Hồ sơ đăng ký bản quyền cho logo được nộp tại Cục bản quyền tác giả hoặc Sở văn hóa – thể thao và du lịch nơi mà tác giả, chủ sở hữu cư trú hoặc có trụ sở; hoặc nơi công ty có trụ sở. Hồ sơ đăng ký bản quyền cho logo có thể nộp thông qua hình thức:

 • Nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tuyến.

Bước 3: Tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo.

 • Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký bản quyền logo, nếu đơn hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả sẽ có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu.
 • Nếu đơn không hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả sẽ thông báo từ chối đơn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Tổ chức, cá nhân có thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc đã sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với logo

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với logo

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo tuy không quá phức tạp, khó khăn nhưng cũng cần dành thời gian để tìm hiểu chi tiết về các quy định hiện hành của pháp luật. Do đó, để quy trình được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn, doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Long Phan như sau:

 • Tư vấn chi tiết, cụ thể và đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký quyền tác giả cho logo;
 • Hướng dẫn và tư vấn về các tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị;
 • Hỗ trợ soạn thảo các loại hồ sơ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký quyền tác giả;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng;
 • Tư vấn xử lý hành vi vi phạm quyền đối với logo ( nếu có).

Việc đăng ký quyền tác giả cho logo có vai trò thương hiệu và phát triển của doanh nghiệp. Để đảm bảo được hưởng các quyền và lợi ích đối với logo thương hiệu của doanh nghiệp, công ty nên đăng ký quyền tác giả cho logo. Nếu Quý khách còn có thắc mắc hoặc nhu cầu cung cấp Dịch vụ đăng ký quyền tác giả cho logo doanh nghiệp, có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0906.735.386 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và kịp thời.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp

Lợi ích khi đăng ký quyền tác giả đối với logo doanh nghiệp