Lưu ý khi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tổng quan bài viết

Thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Các bên thỏa thuận chọn trọng tài viên độc lập để đưa ra phán quyết có tính ràng buộc. Quý khách hàng cần xem xét kỹ điều khoản trọng tài trong hợp đồng thương mại. Thỏa thuận này quy định cụ thể về trung tâm trọng tài, địa điểm, ngôn ngữ, luật áp dụng. Nó đảm bảo quá trình giải quyết tranh chấp nhanh chóng, bảo mật và linh hoạt hơn so với tòa án. Bài viết sẽ phân tích các lưu ý khi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

Các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Các hình thức Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại bao gồm hai hình thức cơ bản là Trọng tài Vụ việc và Trọng tài Quy chế (hay còn gọi là Trọng tài Thường trực), cụ thể:

Trọng tài vụ việc

Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận thành lập và sẽ chấm dứt tồn tại khi vụ việc đó đã được giải quyết xong. Đặc trưng cơ bản của trọng tài vụ việc bao gồm:

 • Chỉ được thành lập khi các tranh chấp phát sinh và tự chấm dứt hoạt động khi giải quyết xong tranh chấp;
 • Không có trụ sở thường trực, không có tổ chức quản lý và không có danh sách trọng tài viên. Các bên có thể chọn trọng tài viên trong hoặc ngoài danh sách của trung tâm trọng tài.
 • Các bên có thể tự xây dựng quy tắc tố tụng hoặc chọn quy tắc của trung tâm trọng tài bất kỳ.

Quy định về trọng tài vụ việc tạo sự linh hoạt trong giải quyết tranh chấp. Đồng thời, quy định này giúp tiết kiệm thời gian giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Trọng tài thường trực

Trọng tài thường trực là hình thức trọng tài được tổ chức chặt chẽ, có bộ máy, trụ sở làm việc thường xuyên. Thường sẽ có danh sách trọng tài viên hoạt động theo điều lệ và quy tắc tố tụng riêng cụ thể. Hầu hết các tổ chức trọng tài lớn và uy tín trên thế giới đều được thành lập theo mô hình này. Chúng có nhiều tên gọi khác nhau nhưng được tổ chức rộng rãi dưới dạng các trung tâm trọng tài.

Quy định này được cụ thể tại khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại sẽ được quy định tại Luật Trọng tài thương mại 2010. Theo quy định tại Điều 5 tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Các bên có thoả thuận trọng tài và thỏa thuận không thuộc trường hợp bị vô hiệu theo Điều 18 Luật TTTM Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Nếu một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là cá nhân qua đời hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực. Người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của họ sẽ tiếp tục tham gia giải quyết tranh chấp. Nếu các bên có thỏa thuận khác, Trung tâm sẽ ưu tiên thỏa thuận các bên.
  Nếu một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là nội dung cốt lõi khi giải quyết tranh chấp. Khi tiến hành giải quyết tranh chấp, các bên phải tuân thủ các nguyên tắc tại Điều 4 Luật Trọng tài Thương mại 2010. Cụ thể như sau:

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên, miễn là thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và đạo đức xã hội;
 • Trọng tài viên cần phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật;
 • Các bên tranh chấp được xem xét là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ có thể thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình;
 • Quá trình giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài diễn ra một cách không công khai, trừ khi có thoả thuận khác từ các bên;
 • Phán quyết của Trọng tài được coi là chung thẩm.

Độc lập, khách quan, vô tư trong giải quyết tranh chấp

Độc lập, khách quan, vô tư trong giải quyết tranh chấp

Lưu ý khi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Phạm vi giải quyết của trung tâm trọng tài

Trọng tài thương mại chỉ giải quyết các tranh chấp thuộc phạm vi giải quyết của Trung tâm. Tranh chấp chỉ được giải quyết bằng TTTM khi thuộc thẩm quyền của trọng tài, gồm:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Điều 2 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo Điều 33 Luật TTTM 2010, nếu không có thỏa thuận khác thì thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm. Thời điểm 02 năm này được tính kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

Như vậy, các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại phải lưu ý về thời hiệu để đảm bảo quyền lợi.

Hình thức thỏa thuận trọng tài

Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc là hình thức thỏa thuận riêng. Các hình thức thỏa thuận dưới đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

 • Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
 • Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;
 • Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;
 • Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến văn bản có thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty;…
 • Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thỏa thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Thỏa thuận trọng tài phải lập bằng văn bản

Thỏa thuận trọng tài phải lập bằng văn bản

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tại Long Phan, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại như sau:

 • Tư vấn các vấn đề cần thực hiện trước khi giải quyết trọng tài;
 • Tư vấn các ưu điểm, nhược điểm và hệ quả khi lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp;
 • Để các bên tranh chấp có thể lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp;
 • Tư vấn, xem xét đã đủ điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hay chưa;
 • Tư vấn cách thức để các bên tranh chấp thỏa thuận trọng tài;
 • Soạn thảo văn bản thỏa thuận trọng tài giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn chi tiết, cụ thể trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài;
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho quá trình giải quyết trọng tài;
 • Tư vấn, hướng dẫn lựa chọn trọng tài viên phù hợp.

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp nhanh chóng và tiết kiệm. Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hiệu quả khi các bên nắm được quy tắc trọng tài. Nếu có bất kỳ thắc mắc đến giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài, Qúy khách hãy gọi ngay Hotline 0906 735 386 để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Lưu ý khi thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại