Doanh nghiệp không khai trình lao động bị xử lý như thế nào?

Tổng quan bài viết

Khai trình lao động là trách nhiệm mà người sử dụng lao động phải thực hiện để đảm bảo việc quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp không khai trình lao động đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính. Xem thêm bài viết dưới đây của Long Phan để nắm rõ quy định pháp luật tranh trường hợp bị xử phạt không đáng có xảy ra.

Quy trình khai trình lao động của doanh nghiệpQuy trình khai trình lao động của doanh nghiệp

Thời hạn khai trình việc sử dụng lao động

Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động và kể cả trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi về tình hình lao động thì cũng phải định kỳ báo cáo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành cập nhật.

Thủ tục khai trình việc sử dụng lao động

Báo cáo sử dụng lao động là một trong những nghĩa vụ của người sử dụng lao động được quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP và một số quy định được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Theo đó, người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020:

Khai trình lao động lần đầu: Nếu doanh nghiệp được thành lập sau ngày 15 tháng 10 năm 2020 thì không cần phải đăng ký khai trình việc sử dụng lao động lần đầu do từ ngày 15/10/2020 doanh nghiệp khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp bắt buộc họ phải sử dụng mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Nghị định số 122/2020/NĐ-CP. Mẫu giấy đăng ký mới này đã bao gồm nội dung khai trình việc sử dụng lao động . Đây được xem như là 1 dạng hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động nên doanh nghiệp không cần khai trình lần đầu nữa .

Khai trình lao động định kỳ: Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở LĐTB&XH định kỳ 06 tháng ( chậm nhất ngày 05/6 ) và hằng năm ( chậm nhất ngày 05/12) bằng hình thức:

 • Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Gửi trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Hình thức này chỉ áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Riêng đối với trường hợp người lao động là những người làm việc trong các khu vực là khu công nghiệp, khu kinh tế thì người sử dụng lao động ngoài nghĩa vụ phải thực hiện báo cáo tình hình thay đổi lao động tới Sở lao động thương binh và xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện còn phải thực hiện báo cáo cho ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi trực tiếp để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Sau khi nhận được báo cáo về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn, Sở LĐTB&XH có trách nhiệm báo cáo cho Bộ LĐTB&XH định kỳ 06 tháng ( trước ngày 15/6) và hằng năm ( trước ngày 15/12) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi bằng bản giấy theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao độngMẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mức xử phạt khi Doanh nghiệp không khai trình lao động

Mức xử phạt

Theo điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp vi phạm khai báo sử dụng lao động khi có một trong những hành vi sau:

 • Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định
 • Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định

Mức xử phạt khi vi phạm quy định về khai báo sử dụng lao động sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại theo Điều 6 và Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP:

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định.

Lưu ý: Mức phạt trên đã được nhân đôi đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp (tổ chức).

Thẩm quyền xử phạt

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

 1. a) Phạt cảnh cáo;
 2. b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;”.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý doanh nghiệp trên địa bàn của huyện. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Do vậy, khi có những hành vi vi phạm xuất hiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đứng đầu tổ chức xử lý. Như vậy, hành vi không khai trình việc sử dụng lao động thuộc phạm vi thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện và mức xử phạt đối với hành vi này nhỏ hơn mức phạt tiền mà Chủ tịch UBND cấp huyện được phép. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi người sử dụng lao động không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt doanh nghiệp không khai trình lao động  Mức xử phạt doanh nghiệp không khai trình lao động

Dịch vụ tư vấn khai trình lao động khi thành lập công ty

Khai trình lao động là một trong những thủ tục cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Hành vi không khai trình lao động của doanh nghiệp sẽ gây ra những rắc rối không đáng có cho doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề trên Long Phan sẽ hỗ trợ và cung cấp đến Quý khách hàng về các dịch vụ sau đây:

 • Hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ khai trình lao động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các quy trình thủ tục khai trình lao động của doanh nghiệp.
 • Hướng giải quyết khi vi phạm thủ tục khai trình lao động của doanh nghiệp.

Như vậy, việc khai trình lao động là thủ tục bắt buộc của doanh nghiệp. Để tránh trường hợp bị xử phạt hành chính, quý doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời các quy định về khai trình lao động. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ qua hotline 0906.735.386 để được giải đáp nhanh nhất.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Quy trình khai trình lao động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp không khai trình lao động bị xử lý như thế nào?