Thủ tục nhượng quyền thương hiệu [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

Tổng quan bài viết

Nhượng quyền thương hiệu là hình thức kinh doanh mà trong đó một bên giao quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của mình cho bên khác. Trước khi nhượng quyền, bên nhượng quyền phải thực hiện đăng ký thủ tục nhượng quyền thương hiệu tại cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các quý bạn đọc về nội dung cũng như thủ tục nhượng quyền thương hiệu theo quy định hiện hành.

Nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là gì?

Nhượng quyền thương hiệu là hình thức kinh doanh mà một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó được phép dùng thương hiệu, tên của sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền để kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định với khoản phí hay phần trăm lợi nhuận, doanh thu theo thỏa thuận.

Các hình thức nhượng quyền thương hiệu

Trong kinh doanh nhượng quyền thương hiệu, có 3 hình thức cơ bản và được áp dụng phổ biến như sau:

Nhượng quyền thương mại theo khu vực lãnh thổ:

 • Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam: Là hình thức mà chủ thương hiệu nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ: Pizza Hut, gà rán KFC,..
 • Nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài: Là hình thức mà các thương hiệu Việt Nam đầu tư ra nước ngoài bằng cách nhượng quyền. Ví dụ: Trung Nguyên, Phở 24,…
 • Nhượng quyền trong nước: Các thương hiệu Việt Nam nhượng quyền cho các thương nhân trong Việt Nam

Nhượng quyền thương mại theo tiêu chí kinh doanh:

 • Nhượng quyền phân phối sản phẩm: Bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được phân phối sản phẩm, dịch vụ của bên nhượng quyền trong phạm vi và thời gian nhất định.
 • Nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh: Bên nhượng quyền không chỉ cho phép bên nhận nhượng quyền được phép phân phối sản phẩm, dịch vụ của họ mà còn được chuyển giao cách điều hành, kỹ thuật kinh doanh và hỗ trợ các yêu cầu, kỹ năng cơ bản.

Nhượng quyền thương mại theo mục tiêu phát triển của hoạt động kinh doanh:

 • Franchise độc quyền: Bên nhượng quyền chọn và chỉ định một số đối tác nhất định tại quốc gia. Bên nhận nhượng quyền được quyền mở thêm cửa hàng hay bán franchise lại cho bất kỳ cá nhân, công ty nào trong phạm vi khu vực mà họ kiểm soát được.
 • Franchise vùng: Bên nhận nhượng quyền sẽ nhận nhượng quyền từ chính chủ thương hiệu hoặc từ người mua master franchise để bán lại cho những franchise nhỏ lẻ trong vùng kèm theo những điều kiện với bên nhượng quyền.
 • Franchise phát triển khu vực: Bên nhận nhượng quyền sẽ độc quyền về thương hiệu trong một phạm vi và một thời hạn nhất định cụ thể. Nhưng không được quyền bán lại franchise cho bất kỳ ai
 • Franchise riêng lẻ: Bên nhượng quyền sẽ làm việc và kiểm tra được với từng bên nhận nhượng quyền.

Điều kiện nhượng quyền thương hiệu

Về mặt pháp lý, để việc thực hiện thủ tục nhượng quyền thương hiệu được thành công cần đảm bảo đủ các điều kiện:

 • Có đăng ký kinh doanh

Khi một cửa hàng kinh doanh thành công và có lãi nhưng lại đang vận hành dưới hình thức là hộ kinh doanh (có thể thuộc trường hợp không phải đăng ký kinh doanh) hoặc đăng ký loại hình kinh doanh không phù hợp (doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh) thì việc mở rộng vốn, chi nhánh sẽ bị hạn chế .

 • Đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc đảm bảo điều kiện này sẽ dễ thuyết phục đối tác rằng quy trình sản xuất đã được đảm bảo vì được cơ quan Nhà nước chứng nhận cũng như có tác động lớn tới uy tín, thương hiệu của bên nhượng quyền.

 • Đăng ký nhãn hiệu và cấp bằng bảo hộ.

Để được nhượng quyền thương hiệu thì bắt buộc bên nhượng quyền đã đăng ký thương hiệu. Tuy nhiên, việc đăng ký thương hiệu không kịp thời hoặc đăng ký chậm dẫn đến bị mất thương hiệu là lỗi thường gặp của bên nhượng quyền mắc phải trong việc đăng ký thương hiệu:

 • Đăng ký thương hiệu không kịp thời: Dẫn đến hệ quả là thương hiệu bị đăng ký trước hoặc mới dừng lại ở việc nộp tờ khai cấp văn bằng bảo hộ. Từ đó kéo theo việc doanh nghiệp chưa được cấp văn bằng bảo hộ cũng đồng nghĩa với việc chưa được Nhà nước công nhận quyền sở hữu với nhãn hiệu này. Nếu chưa có quyền sở hữu thì không thể định đoạt hay sử dụng nên nhượng quyền là điều không thể xảy ra được.
 • Đăng ký chậm dẫn đến bị mất thương hiệu: khi mà doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chậm thì nguy cơ bị mất thương hiệu là cao. Bởi Việt Nam theo hệ thống “First to file” (nộp trước được ưu tiên).

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Đối với bên nhượng quyền

Theo Điều 286 Luật Thương mại 2005 thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên nhượng quyền thương mại có các quyền sau đây:

 • Nhận tiền nhượng quyền;
 • Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
 • Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Theo Điều 287 Luật Thương mại 2005 thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên nhượng quyền thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
 • Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;
 • Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
 • Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Đối với bên nhận nhượng quyền

Theo Điều 288 Luật Thương mại 2005 thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên nhượng quyền thương mại có các quyền sau đây:

 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;
 • Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Bên nhận quyền có nghĩa vụ được quy định tại Điều 289 Luật Thương mại 2005 trừ trường hợp có thỏa thuận khác cụ thể như sau:

 • Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;
 • Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;
 • Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
 • Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;

Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Quyền và nghĩa vụ của các bên nhượng quyền thương hiệu

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu mới nhất

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM.
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM.
 • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại;
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Những tài liệu này được căn cứ theo Điều 19 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 3 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại ( được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 125/2014/NĐ-CP)

Trình tự thủ tục

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 35/2006/NĐ-CP:

Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ Công thương.

Bước 2: Xem xét hồ sơ:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.


Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Dịch vụ tư vấn thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Tại Long Phan, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các dịch vụ hỗ trợ tư vấn thủ tục nhượng quyền thương hiệu bao gồm:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục cần thực hiện để tiến hành nhượng quyền theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu;
 • Tư vấn về soạn thảo và đàm phán các nội dung về nhượng quyền thương hiệu;
 • Tư vấn về soạn thảo và đàm phán liên quan đến gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp;
 • Đăng ký hoạt động nhượng quyền với cơ quan quản lý.

Ngoài ra, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng và tình hình thực tiễn, chúng tôi còn có thể cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục nhượng quyền thương hiệu một cách linh động và chính xác.

Nhượng quyền thương hiệu – mô hình kinh doanh ngày càng phát triển mạnh mẽ phải tuân theo  thủ tục và trình tự luật định. Có như vậy mới đem lại hiệu quả cho cả đôi bên. Trên đây là những nội dung cơ bản của dịch vụ tư vấn thủ tục nhượng quyền thương hiệu của Long Phan. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc hay cần được tư vấn về hợp đồng, thủ tục nhượng quyền thương hiệu có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0906.735.386 để được hỗ trợ nhanh nhất.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]