Tư vấn, soạn thảo, đàm phán thực hiện hợp đồng

Tổng quan bài viết

Soạn thảo, ký kết, đàm phán thực hiện hợp đồng là một quá trình với nhiều công đoạn và cần sự chuẩn bị chu đáo cả về mặt nội dung và hình thức. Nếu thiếu sự chuẩn bị ở bất kỳ giai đoạn nào đều có thể dẫn đến các rủi ro thậm chí là thất bại. Chính vì vậy, Long Phan mong muốn hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch, soạn thảo một bản hợp đồng chuyên nghiệp, chặt chẽ. Từ đó có thể tạo sự thuận lợi cho việc đàm phán, giao kết và thực hiện hợp đồng với đối tác.

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo, đàm phán hợp đồngDịch vụ tư vấn, soạn thảo, đàm phán hợp đồng

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo, đàm phán thực hiện hợp đồng

Tư vấn điều kiện có hiệu lực và các rủi ro hợp đồng

 • Tư vấn điều kiện chủ thể tham gia giao kết hợp đồng
 • Tư vấn đối tượng của giao dịch có đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật hay không
 • Tư vấn hình thức của hợp đồng, đặc biệt trường hợp hình thức là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
 • Tư vấn các trường hợp vi phạm điều cấm, trái đạo đức xã hội theo quy định
 • Tư vấn, chỉ ra các trường hợp giao dịch hợp đồng vô hiệu
 • Tư vấn, đưa ra cách giải quyết, khắc phục một trong các yếu tố dẫn đến hợp đồng vô hiệu trở nên có hiệu lực một cách hợp pháp
 • Tư vấn hậu quả pháp lý khi hợp đồng vô hiệu và cách xử lý
 • Tư vấn chỉ ra các rủi ro của từng loại hợp đồng cụ thể mà khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Hướng dẫn và đưa ra giải pháp để khắc phục hoặc loại bỏ các rủi ro hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng

 • Tư vấn các giao dịch tương ứng với từng loại hợp đồng nhất định
 • Cung cấp các biểu mẫu hợp đồng theo đúng chuẩn
 • Tư vấn các điều khoản không thể thiếu trong một hợp đồng cụ thể
 • Hướng dẫn cách thức soạn thảo hợp đồng theo đúng quy định và đảm bảo về mặt pháp lý
 • Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng
 • Soạn thảo các phụ lục hợp đồng trong trường khách hàng có nhu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Review hợp đồng

 • Rà soát cấu trúc, danh mục điều khoản, phụ lục, tài liệu đính kèm
 • Rà soát câu chữ, cách diễn đạt để tránh việc hiểu nhiều nghĩa khác nhau
 • Xem xét hiệu lực của toàn bộ hợp đồng, từng điều khoản trong hợp đồng
 • Đánh giá các nội dung chưa rõ ràng, tiềm ẩn tranh chấp
 • Phân tích, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của hợp đồng, đảm bảo hợp đồng đáp ứng yêu cầu và mục đích của các bên liên quan.
 • Đánh giá các rủi ro và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro khi thực hiện hợp đồng
 • Đề xuất các điều các điều khoản mới và thay đổi các điều khoản hiện tại để đảm bảo quyền và lợi ích các bên trong hợp đồng

Đánh giá, phân tích điều khoản hợp đồngĐánh giá, phân tích điều khoản hợp đồng

Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng

Thứ nhất, đàm phán và ký kết hợp đồng

 • Tư vấn về việc xác định mục tiêu của khách hàng hướng đến: đàm phán, giao kết vấn đề gì, đối tác giao kết là ai, là người như thế nào,…
 • Đặt ra các mục tiêu quan trọng trong quá trình đàm phán
 • Nhận định rõ về điểm mạnh và điểm yếu của mình và đưa ra các biện pháp phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu
 • Tìm hiểu thông tin của đối tác một cách chi tiết và cụ thể nhất
 • Trao đổi, nắm bắt những thông tin của đối tác trước khi đàm phán
 • Tư vấn, xây dựng kế hoạch đàm phán và ký kết hợp đồng
 • Tư vấn cách thức liên hệ, đặt lời mời đàm phán với đối tác sao cho chuyên nghiệp và hiệu quả
 • Chuẩn bị trước các nội dung đàm phán, dự kiến trước các câu hỏi, đề xuất của đối tác để đưa ra các giải pháp tối ưu
 • Xác định cụ thể những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến quá trình đàm phán và giải pháp khắc phục
 • Trực tiếp tham gia, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng

Thứ hai, thực hiện hợp đồng

 • Xây dựng kế hoạch thực hiện hợp đồng theo trình tự nhất định để đảm bảo tiến độ hợp đồng và mang lại hiệu quả cao nhất
 • Rà soát, kiểm tra quá trình thực hiện hợp đồng và đưa ra các giải pháp khắc phục (nếu có)
 • Đề nghị, đàm phán, thống nhất sửa đổi, bổ sung hợp đồng thông qua phụ lục hợp đồng
 • Tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thanh lý hợp đồng

Đàm phán, ký kết hợp đồngĐàm phán, ký kết hợp đồng

Tư vấn rủi ro hợp đồng

Rủi ro là vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình đàm phán, giao kết và thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, cần phải có sự dự đoán, lường trước được các rủi ro để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến lợi ích của các bên trong hợp động. Có thể kể đến một số rủi ro sau cần lưu ý khi ký kết hợp đồng:

 • Rủi ro về hợp đồng vô hiệu
 • Rủi ro về một bên không có khả năng thực hiện hợp đồng
 • Rủi ro khi một hoặc các bên không thực hiện các cam kết hay tiến hành một số hành vi ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng của bên còn lại
 • Rủi ro do thực hiện không đúng, không đầy đủ, vi phạm hợp đồng
 • Rủi ro về các trường hợp miễn trách nhiệm pháp lý
 • Rủi ro về việc soạn thảo các điều khoản không chặt chẽ, không rõ ràng, chưa dự liệu được các tình huống có thể xảy ra

Quy trình tư vấn hợp đồng tại Long Phan

Đến với Long Phan, khách hàng sẽ được cung cấp các gói dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả tối đa. Sau đây, Long Phan cung cấp quy trình tư vấn hợp đồng, cụ thể như sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Trước tiên, chúng tôi tiến hành tiếp nhận yêu cầu tư vấn hợp đồng từ khách hàng. Sau đó, lắng nghe để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của khách hàng nhằm để đảm bảo có thể cung cấp giải pháp tốt nhất

 • Bước 2: Phân tích và đánh giá

Tiến hành đánh giá chi tiết về đối tượng, mục đích, đối tác và giá trị hợp đồng của khách hàng. Đội ngũ nhân sự của Long Phan sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để đưa ra những thông tin và đánh giá chính xác về tình hình hiện tại và tiềm năng tương lai.

 • Bước 3: Xây dựng kế hoạch đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng

Từ những phân tích và đánh giá, Long Phan lên hoạch cụ thể ngay từ giai đoạn đàm phán, ký kết cho đến thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng nhằm đáp ứng nhu cầu và đảm bảo quyền và lợi ích khách hàng

 • Bước 4: Đưa ra giải pháp và đề xuất

Chuyên gia tư vấn của Long Phan tiến hành trình bày và đề xuất giải pháp cụ thể. Quá trình này nhằm làm rõ mục tiêu, lợi ích và rủi ro của từng giải pháp. Từ đó giúp cho khách hàng nắm rõ các vấn đề xoay quanh hợp đồng để có thể đưa ra các yêu cầu, đề xuất sửa đổi, bổ sung

 • Bước 5: Thực hiện và theo dõi

Khi khách hàng đã chấp nhận các kế hoạch và đề xuất hợp đồng, Long Phan sẽ triển khai thực hiện, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng và đưa ra các điều chỉnh cần thiết để tối đa lợi ích khách hàng.

Bảng giá tư vấn, soạn thảo, thực hiện hợp đồng

Long Phan luôn đặt lợi ích của Quý khách hàng lên hàng đầu nên sẽ không đưa ra một mức giá cụ thể cho tất cả các loại hợp đồng. Chúng tôi sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách hàng: tư vấn hợp đồng, soạn thảo hay review hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ trọn gói cũng như tính chất, mức độ chi tiết của hợp đồng thì sẽ có một mức giá cụ thể khác nhau. Giá tư vấn, soạn thảo, thực hiện hợp đồng được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng dịch vụ mà các bên ký kết. Trong trường hợp có phát sinh vấn đề dẫn đến giá ban đầu thay đổi thì mức giá sẽ được cập nhật bổ sung vào phụ lục hợp đồng.

Phương thức yêu cầu cung cấp dịch vụ

Để đảm bảo lợi ích tối đa, hạn chế xảy ra các tranh chấp trong quá trình đàm phán, giao kết và thực hiện hợp đồng. Quý khách hàng hãy liên hệ Long Phan thông qua một trong các phương thức sau:

 • Hotline: 090.673.5386
 • Email: info@longphanpmt.com
 • Facebook: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan
 • Zalo: 090.673.5386
 • Trụ sở chính: Lô thương mại TM7, Chung cư Lavita Garden, số 17 đường số 3, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

Hợp đồng là căn cứ ràng buộc các bên phải thực hiện đúng những gì đã thỏa thuận, lợi ích của các bên luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì cần có sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận ngay từ giai đoạn đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; nếu không sẽ rất dễ xảy ra tranh chấp. Nếu Quý khách hàng có các thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng thì hãy liên hệ chúng tôi qua Hotline: 090.673.5386 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo, đàm phán hợp đồng

Tư vấn, soạn thảo, đàm phán thực hiện hợp đồng