Thủ tục thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong nước 

Tổng quan bài viết

Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong nước là một quy trình phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục liên quan giúp đảm bảo quyền lợi của các bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. Để hiểu rõ hơn về quy trình này, hãy cùng Long Phan tìm hiểu về thủ tục thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong nước. 

Thuê đất thực hiện dự án đầu tư

Thuê đất thực hiện dự án đầu tư 

Điều kiện Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư 

Căn cứ Điều 58 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư:

Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

 • Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
 • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Điều kiện Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

Trình tự thủ tục thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị 

Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư;
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Thẩm định điều kiện cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất kèm thống kê thửa đất. 

Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm:

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất kèm thống kê thửa đất. 
 • Bản sao thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
  Trường hợp hợp xin giao đất của cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

Trình tự thực hiện thủ tục thuê đất

Căn cứ Khoản 3, Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thì Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

 • Bước 1: Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng đối với trường hợp thuê đất.
 • Bước 2: Người được giao đất, cho thuê đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nếu có).
 • Bước 3: Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

Căn cứ Khoản 4, Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thì trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

 • Bước 1: Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.
 • Bước 2: Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng  đất đã được phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất. 
 • Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. 
 • Bước 4: Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Lệ phí Nhà nước 

Căn cứ theo Thông tư 106/2021/TT-BTC thì phí thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất được quy định như sau: 

 • Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.
 • Như vậy, mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ của các tỉnh, thành phố sẽ có sự khác nhau.

Trình tự thủ tục thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Trình tự thủ tục thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Thời hạn giải quyết

Căn cứ theo Khoản 1  Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thì: 

 • Giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng 
 • Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày 

Một số lưu ý quan trọng trong quá trình thực hiện thủ tục thuê đất 

Thuê đất để thực hiện dự án đầu tư là một quá trình quan trọng và phức tạp, dưới đây là một số lưu ý giúp quá trình thực hiện của quý khách được suôn sẻ và nhanh chóng hơn: 

 • Kiểm tra đầy đủ các điều kiện cần thiết để thuê đất, bao gồm quy định của pháp luật, quy định của chính phủ địa phương và các quy định khác liên quan.
 • Xác định rõ mục đích sử dụng đất và các điều khoản thuê đất để tránh những tranh chấp sau này.
 •  Đảm bảo thanh toán các khoản tiền thuê đất đúng hạn và đúng số lượng để tránh vi phạm pháp luật và mất uy tín với bên cho thuê đất.
 • Tuân thủ đúng các quy trình để đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trong nước, việc thuê đất là một quy trình không thể thiếu. Thủ tục thuê đất dự án khá phức tạp tùy vào từng trường hợp khác nhau. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quy trình này hoặc có nhu cầu tư vấn các vấn đề liên quan khác, xin hãy liên hệ với Long Phan qua Hotline 0906.735.386 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn!

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thuê đất thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong nước