Thủ tục, hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp 2024

Tổng quan bài viết

Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp là những quy trình  về việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bài viết dưới đây Long Phan sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung này.

Trường hợp được nhận bảo hiểm thất nghiệpTrường hợp được nhận bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp

Là một loại bảo hiểm nhằm hỗ trợ cho người lao động trong trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với công ty trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49, Luật Việc làm 2013 điều kiện để người lao động hưởng BHTN được quy định cụ thể như sau:

 • Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái quy định của pháp luật; người lao động đang hưởng lương hưu; trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Một số điều kiện nhận bảo hiểm xã hộiMột số điều kiện nhận bảo hiểm xã hội

Trình tự thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

 • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt thẩm quyền như : Hợp đồng lao động, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 43 luật việc làm thì giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ học theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng đó

 • Sổ bảo hiểm xã hội

Trình tự tiến hành thủ tục nhận bảo hiểm xã hội

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội được tiến hành theo trình tự các bước sau:

Bước 1 – Nộp hồ sơ

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động, nếu bạn chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ tiến hành nộp hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm tại địa phương muốn nhận tiền trợ cấp.

Bước 2 – Giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ cụ thể như sau:

 • Trong vòng 15 ngày kể từ khi nộp hồ sơ, nếu người lao động vẫn còn thất nghiệp Trung tâm sẽ xác nhận giải quyết hồ sơ.
 • Trong vòng 20 ngày sau khi nộp hồ sơ, Trung tâm sẽ phê duyệt quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, đồng thời trả sổ BHXH kèm xác nhận về cho người lao động.
 • Nếu người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm cần thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Thời điểm bắt đầu tính trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 sau khi nộp hộp sơ.

Bước 3 – Nhận tiền trợ cấp

Người lao động sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian sau:

 • Trong vòng 5 ngày kể từ khi phê duyệt hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương sẽ tiến hành chi trả tiền trợ cấp tháng thứ nhất kèm theo thẻ Bảo hiểm Y tế. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp bằng 60% mức lương trung bình tình từ 6 tháng gần nhất có đóng bảo hiểm trước đó.
 • Người lao động vẫn sẽ được chi trả trợ cấp mỗi tháng cho tới khi có quyết định tạm dừng hay chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian chi trả là trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm bài viết về: Điều kiện, thủ tục hưởng chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội

 Thời gian xử lý thủ tục bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm cụ thể như sau :

 • Đối với thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại khoản 2 điều 46 luật việc làm 2013 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ , cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đường bưu điện, quyết định về việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động ( căn cứ theo điều 18 Nghị định 28/2015 NĐ – CP quy định) được quyết định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ .

Như vậy thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là 20 ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ.

Thời gian giải quyết hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp Thời gian giải quyết hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp 

Thẩm quyền xử lý của các cơ quan về vấn đề nhận bảo hiểm thất nghiệp

Thẩm quyền xử lý của các cơ quan về vấn đề nhận bảo hiểm thất nghiệp được Căn cứ vào khoản 1  Điều 18 nghị định 28/2015/NĐ-CP về quy định giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

 • Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.
 • Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ..

Dịch vụ tư vấn nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Long Phan

Nhằm hỗ trợ trong việc hướng dẫn nhận bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ tư vấn tại Long Phan hỗ trợ khách hàng xoay quanh các vấn đề sau:

 • Tư vấn quy trình , thủ tục pháp lý cần thiết để yêu cầu khoản trợ cấp thất nghiệp
 • Hỗ trợ trong việc hoàn thiện hồ sơ , giấy tờ theo đúng yêu cầu của luật
 • Tư vấn về thời gian xử lý và thẩm quyền quyết định việc nhận trợ cấp cho người lao động
 • Cung cấp, hỗ trợ và tư vấn liên tục trong quá trình thực hiện tới khi kết thúc việc nhận bảo hiểm thất nghiệp của người lao động
 • Liên hệ, tiến hành các thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp

Như vậy, nếu người lao động đáp ứng các điều kiện như bài viết đã nêu sẽ được nhận bảo hiểm thất nghiệp. Thủ tục và hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp đều được luật quy định cụ thể.. Nếu quý khách cần sử dụng dịch vụ của Long Phan vui lòng liên hệ hotline 0906735386 để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Trường hợp được nhận bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục, hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp 2024