Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội mới nhất 2024

Tổng quan bài viết

Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội là thủ tục thông báo của doanh nghiệp đến cơ quan bảo hiểm cắt giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội khi giảm nhân sự. Thực hiện báo giảm bảo hiểm xã hội không phức tạp, nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Thấu hiểu những khó khăn đó, bài viết sau đây của Long Phan sẽ cụ thể, chi tiết về quy trình, thủ tục trên.

Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội

Khi nào doanh nghiệp cần báo giảm bảo hiểm xã hội?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo nội dung hướng dẫn về quy trình báo giảm lao động được quy định tại Thủ tục 1.3 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, doanh nghiệp phải báo giảm lao động trong những trường hợp sau đây:

 • Người lao động chuyển đi; nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc;
 • Người lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (hưu trí, bảo lưu, ốm đau, thai sản);
 • Người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Trường hợp thực hiện thủ tục giảm bảo hiểm xã hội

Thời hạn làm thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội

Tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 50 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023 có quy định về trách nhiệm của đơn vị như sau:

 • Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ của người tham gia và đơn vị.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN khi có thay đổi hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền, cơ quan BHXH.

Theo đó, khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan bảo hiểm xã hội qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó).

Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội

Giấy tờ cần chuẩn bị

Để thực hiện thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ báo giảm bảo hiểm xã hội với các giấy tờ, tài liệu sau:

Đối với người lao động (Căn cứ theo điểm a khoản 1.1 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH), hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Đối với người sử dụng lao động (Căn cứ theo khoản 1.2 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH), hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trình tự thực hiện

Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ gồm các thành phần như đã nêu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đơn vị sử dụng lao động lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

 • Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;
 • Qua Bưu chính;
 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Bước 3: Chờ giải quyết

Thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết yêu cầu giảm việc làm của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin.

Bước 4: Nhận kết quả

Dịch vụ tư vấn thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội

Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội không những đòi hỏi người lao động phải đối diện với nhiều vướng mắc phức tạp về pháp lý mà còn cần phải hiểu rõ về quy trình và cách thức thực hiện đúng đắn. Để giải quyết vấn đề này, Long Phan xin cung cấp một số dịch vụ về thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội, bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý trước khi làm thủ tục
 • Thiết lập hồ sơ, tư vấn các loại giấy tờ cần chuẩn bị cho khách hàng
 • Tiến hành quy trình báo giảm bảo hiểm xã hội
 • Luôn theo dõi và bám sát diễn biến hồ sơ

Tùy vào từng Quý khách hàng cụ thể khi liên hệ dịch vụ, chúng tôi sẵn sàng xây dựng gói dịch vụ riêng đáp ứng nhu cầu thực tế đảm bảo sự phù hợp đối với từng khách hàng.

Tư vấn thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội

Qua bài viết này, Long Phan tin rằng Quý bạn đọc đã phần nào hiểu được hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết yêu cầu báo giảm bảo hiểm xã hội. Vì số lượng hồ sơ Cơ quan bảo hiểm tiếp nhận khá nhiều nên không tránh khỏi ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ của Quý khách. Nếu có nhu cầu nhận tư vấn hoặc dịch vụ thực hiện thủ tục báo giảm nhanh chóng, hiệu quả liên hệ Long Phan qua  0906.735.386.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Thủ tục báo giảm bảo hiểm xã hội mới nhất 2024