Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi hình thức thuê đất

Tổng quan bài viết

Việc chuyển đổi hình thức thuê đất là một trong những hình thức thực hiện quyền định đoạt đối với đất thông qua các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện chế độ chuyển đổi hình thức thuê đất đã tạo động lực cho người sử dụng đất đặc biệt là doanh nghiệp lớn những động lực đầu tư có hiệu quả vào đất đai. Để hiểu rõ hơn về quy trình này, hãy cùng Long Phan tìm hiểu về các thủ tục, quy trình chuyển đổi này

Chuyển đổi hình thức thuê đất

Chuyển đổi hình thức thuê đất

Chuyển đổi hình thức thuê đất là gì?

Chuyển đổi hình thức thuê đất là sự thay đổi về hình thức thuê so với loại hình thức thuê ban đầu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Thuê đất là một thủ tục tất yếu trong nền kinh tế thị trường vì các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mong muốn khai thác hiệu quả tối đa lợi ích từ việc sử dụng đất thuê. 

Các trường hợp chuyển đổi hình thức thuê đất

Hình thức thuê đất được Nhà nước quy định bao gồm cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền hàng năm. Trong đó, việc chuyển đổi hình thức thuê đất là khi thực hiện chuyển từ đất thuê sang đất giao bao gồm trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các trường hợp chuyển đổi hình thức thuê đất

Các trường hợp chuyển đổi hình thức thuê đất

Trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức thuê đất

Thành phần hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định hồ sơ chuyển đổi hình thức thuê đất. Để đăng ký chuyển đổi hình thức thuê đất thì doanh nghiệp cần đáp ứng những giấy tờ, hồ sơ sau : 

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (bản chính)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. (bản sao)
 • Hợp đồng thuê đất đã ký
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 

Trình tự thực hiện

Căn cứ nội dung tại Điều 60 và Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 1: Cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

Bước 2: Chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn giải quyết.

Bước 3: Xem xét xử lý hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xử lý tham mưu văn bản trả hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký nháy và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Chuyển bước 11 để phát hành văn bản trả hồ sơ.
 •  Nếu hồ sơ đủ điều kiện xử lý thì chuyển mục xuống bước 4 để thực hiện

Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

 • Đối với hồ sơ phức tạp sẽ tổ chức kiểm tra thực địa (phối hợp các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa nếu cần thiết).
 • Dự thảo tờ trình và quyết định trình phê duyệt.

Bước 5: Lãnh đạo phòng duyệt hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký.

Bước 6: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt hồ sơ.

Bước 7: Đóng dấu và phát hành văn bản

Bước 8: Trình hồ sơ sang UBND tỉnh qua công chức Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 9: UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép chuyển hình thức thuê đất.

Bước 10: Chuyển kết quả giải quyết từ UBND tỉnh về công chức Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 11: Tham mưu văn bản thu phí thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Bước 12: Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ chuyển văn bản thu phí về công chức Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 13: Công chức Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết và thu phí theo quy định.

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi hình thức thuê đất

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi hình thức thuê đất

Thời hạn giải quyết

 • Nộp trực tiếp

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cơ quan Thuế, thời gian ký Hợp đồng thuê đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định và thời gian người sử dụng đất hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính: 

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cơ quan Thuế, thời gian ký Hợp đồng thuê đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định và thời gian người sử dụng đất hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định

Thẩm quyền giải quyết

 • Cơ quan ra quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan phối hợp: Cơ quan Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi hình thức thuê đất

Nhằm hỗ trợ trong việc hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi hình thức thuê đất dịch vụ tư vấn tại Long Phan xoay quanh các vấn đề sau: 

 • Tư vấn quy trình, thủ tục cần thiết để chuyển đổi hình thức thuê đất
 • Hỗ trợ trong việc hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành 
 • Tư vấn về thời gian xử lý, thẩm quyền chuyển đổi hình thức thuê đất
 • Cung cấp, hỗ trợ và tư vấn liên tục trong quá trình thực hiện tới khi kết thúc việc chuyển đổi hình thức thuê đất
 • Liên hệ, tiến hành các thủ tục chuyển đổi hình thức thuê đất

Chuyển đổi hình thức thuê đất là thủ tục bắt buộc nếu các doanh nghiệp muốn đầu tư vào đất đai. Dịch vụ tư vấn hướng dẫn chuyển đổi hình thức thuê đất mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các doanh nghiệp. Vì vậy nếu có nhu cầu muốn tư vấn chuyển đổi hình thức thuê đất, hãy liên hệ ngay hotline 0906.735.386 để đội ngũ chuyên gia tư vấn của Long Phan có thể tư vấn và hỗ trợ chi tiết cho doanh nghiệp của bạn.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Chuyển đổi hình thức thuê đất

Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi hình thức thuê đất