Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể mới nhất

Tổng quan bài viết

Đăng ký nhãn hiệu tập thể là một hình thức đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp định vị giá trị của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cụ thể thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký nhãn hiệu tập thể mới nhất.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là gì

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. (Căn cứ Khoản 17, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022).

Một số nhãn hiệu tập thể tiêu biểu

Một số nhãn hiệu tập thể tiêu biểu

Điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể sẽ được đăng ký bảo hộ khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố trên và thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc khác nhau.
 • Có khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ của tập thể/tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể với chủ thể khác không phải là thành viên của tập thể/tổ chức đó.

Căn cứ tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tập thể

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu 08 ban hành kèm theo Phụ lục 1 của Nghị định 65/2023/ NĐ-CP.
 • 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo.
 • Chứng từ nộp phí và lệ phí.
 • Quy chế sử dụng.
 • Bản thuyết minh tính chất, chất lượng của sản phẩm.
 • Bản đồ địa lý (nếu có).
 • Văn bản đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép dùng địa danh/dấu hiệu nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu có).
 • Giấy uỷ quyền (nếu có).
 • Tài liệu khác: Xác nhận quyền đăng ký; thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác; chứng minh quyền ưu tiên…

Trong đó, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể được quy định tại khoản 4 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022 gồm các nội dung chủ yếu:

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu.
 • Tiêu chuẩn trở thành thành viên tổ chức tập thể.
 • Danh sách tổ chức, cá nhân được dùng nhãn hiệu.
 • Điều kiện dùng nhãn hiệu.
 • Xử lý nếu vi phạm quy chế.

(Căn cứ khoản 1 điều 24 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN và Phụ lục I của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP).

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tập thể

Việc đăng ký này được thực hiện gồm các bước như thẩm định hình thức, công bố, thẩm định nội dung, cấp văn bằng. Cụ thể:

 • Thẩm định hình thức (01 tháng)

Căn cứ tại Điểm a khoản 7 điều 9 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu quy định thì thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009,2019, 2022).

 • Công bố đơn hợp lệ (02 tháng)

Theo quy định tại Điểm c khoản 2 điều 10  Thông tư 23/2023/TT-BKHCN thì đơn Đăng ký Nhãn hiệu sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

 • Thẩm định nội dung (09 tháng kể sau thời điểm công báo đơn)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ và Điểm c khoản 4 điều 12 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN thì đối với nhãn hiệu được thẩm định nội dung trong thời hạn 06 tháng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm c khoản 4 điều 12 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN thì trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn được kéo dài thêm 03 tháng đối với đăng ký nhãn hiệu.

Như vậy, thời gian thẩm định nội dung kéo dài trong thời hạn 09 tháng kể từ sau thời điểm công báo đơn.

 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ( 3 tháng)

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn. Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Với điều kiện người nộp đơn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, phí công bố quyết định cấp, phí đăng bạ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Căn cứ tại điểm c khoản 13 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN.

Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể tại đâu

Nộp hồ sơ giấy tại các địa chỉ sau đây:

 • Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hà Nội: Số 384 – 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Nộp đơn trực tuyến: Thông qua chứng thư số và chữ ký số tại Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Trong 01 tháng, người nộp đơn phải đến trực tiếp để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo cũng như nộp phí, lệ phí tương ứng.

Nộp đơn qua bưu điện: Nộp theo địa chỉ của một trong các địa chỉ nêu trên và chi phí thông qua giấy chuyển tiền gửi kèm đơn đến điểm tiếp nhận đơn tương ứng đã nộp ở trên.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tập thể

 • Nhãn hiệu tập thể sẽ được bảo hộ bắt đầu từ ngày chủ sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Thời hạn bảo hộ kéo dài trong 10 năm tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Sau khi hết thời hạn này, chủ sở hữu có thể thực hiện thủ tục để xin gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong nhiều lần liên tiếp, mỗi lần cách nhau 10 năm.
 • Chủ sở hữu có thể thực hiện gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 06 tháng trước hoặc sau khi hết hiệu lực

Căn cứ theo khoản 6, Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022).

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Long Phan sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu tập thể để đảm bảo quy trình đăng ký được thực hiện một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất. Dưới đây là một số dịch vụ tư vấn chính mà chúng tôi cung cấp:

 • Tư vấn về các quy định pháp lý liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tập thể,
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật,
 • Kiểm tra tên nhãn hiệu để đảm bảo rằng không có nhãn hiệu tương tự hoặc trùng lặp đã được đăng ký,
 • Chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn đăng ký đến theo dõi và giải quyết mọi thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng.

Như vậy, bài viết đã cung cấp các thông tin về hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể hiện nay. Vì thời gian giải quyết theo quy định kéo dài, do đó việc nắm rõ và thực hiện đúng các yêu cầu đối với trình tự đăng ký nhãn hiệu tập thể là vô cùng quan trọng. Qua bài viết, Quý khách hàng còn thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp hotline: 0906735386 để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gọi tư vấn ngay!

[yourchannel user="Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Long Phan"]

Bài viết liên quan

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể mới nhất